Akcja Inspiracja

Relacje z sezonu 2022/2023

Akcja Inspiracja została zainicjowana w 2022 roku i do tej pory odbyła się w: Słupsku, Jarocinie, Lublinie, Mińsku Mazowieckim, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Pile, Zielonej Górze, Bielsku-Białej oraz Katowicach. W ramach wspomnianej inicjatywy Our Future Foundation zamierza dotrzeć do wszystkich województw w Polsce i zorganizować ponad dwadzieścia wydarzeń edukacyjnych.

13-14 Września 2022

Słupsk

Słupsk to pierwsze miasto, do którego przyjechali przedstawiciele Our Future Foundation. Na konferencję przybyło ponad 1000 uczniów z pomorskich szkół podstawowych, średnich oraz wyższych.

W trakcie pierwszego dnia Akcji Inspiracji uczestnicy wydarzenia mieli szansę wysłuchać warsztatów motywacyjnych przeprowadzonych przez Kamila Tomkowicza – Dyrektora ds. PR w Fundacji Our Future Foundation, a także uczestniczyć w prelekcjach na temat studiów za granicą przygotowanych przez Aleksandrę Pietrzykowską – absolwentkę Cambridge University.

W drugim dniu konferencji mentorzy Fundacji wybrali się do lokalnych szkół podstawowych, w których rozmawiali z młodzieżą o możliwościach kształtowania własnej kariery zawodowej i sposobach na odnalezienie w sobie pasji. Całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców oraz młodych ludzi, którzy chwalili przede wszystkim swobodną atmosferę w trakcie konferencji oraz otwartość zaproszonych gości.

15-16 Września 2022

Jarocin

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszej Akcji Inspiracji w Słupsku odbyło się spotkanie w Jarocinie. Tematem przewodnim konferencji edukacyjnej w Jarocinie, podobnie jak w Słupsku była droga do sukcesu i kształtowanie w sobie silnej woli.

Ponad 800 uczniów wielkopolskich szkół podstawowych zebrało się na wydarzeniu organizowanym przez Our Future Foundation, aby poszerzyć swoją wiedzą i poznać fascynujących ludzi. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się Iwona Hołubiec oraz Igor Dmochowski, którzy w trakcie swoich przemów zachęcali młodych ludzi do wiary w siebie, konsekwentnego dążenia do realizacji własnych celów i nie poddawania się w obliczu niepowodzeń.

Partnerami strategicznymi Akcji Inspiracji w Jarocinie byli: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Podobnie jak w Słupsku, uczestnicy konferencji edukacyjnej byli zachwyceni skalą wydarzenia i przygotowaniem merytorycznym zaproszonych gości.

4 Grudnia 2022

Lublin

Po kilkumiesięcznej przerwie Akcja Inspiracja powróciła, tym razem do Lublina. Ponad 240 młodych ludzi zebrało się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aby uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Our Future Foundation.

Podobnie jak na poprzednich edycjach Akcji Inspiracji uczniowie szkół średnich oraz studenci mogli uczestniczyć w wartościowych warsztatach szkoleniowych z cenionymi ekspertami, jednak tym razem gwoździem programu okazał się panel dyskusyjny pod tytułem “Życiowy GPS” moderowany przez Kamila Tomkowicza.

W trakcie debaty prelegenci zgodzili się, że młodzi ludzie powinni dążyć do zdobycia wszechstronnego wykształcenia, aby przystosować się do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy. Wspomnieli również, że studia to najlepszy czas dla młodzieży na zdobycie cennego doświadczenia w pierwszej pracy i angażowanie się w różne wartościowe inicjatywy, takie jak koła naukowe, organizacje społeczne i projekty naukowe. Całe wydarzenie zwieńczyła wspólna integracja wszystkich uczestników konferencji w kręgielni.

3 Lutego 2023

Mińsk Mazowiecki

Pierwsza Akcja Inspiracja w 2023 roku miała miejsce w województwie mazowieckim, a konkretnie w Mińsku Mazowieckim, zgromadziło się około 380 młodych ludzi, chętnych spotkać się z liderami biznesowymi, naukowymi i społecznymi. Motywem przewodnim wydarzenia był lokalny patriotyzm gospodarczy.

Na początku studenci i uczniowie szkół średnich mogli posłuchać wystąpienia Nataniela Brożnowicza – Współzałożyciela Maturalni.com, który opowiadał o efektywnych sposobach nauki i przygotowywania się do egzaminu dojrzałości.

Następnie odbyła debata z udziałem: Henryka Kowalczyka – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marka Sawickiego – byłego Ministra Rolnictwa. Dyskutowano nad takimi kwestiami jak: regionalny rynek pracy, perspektywy demograficzne dla Polski oraz polityka rolna Unii Europejskiej. Wydarzenie podsumowała sesja networkingowa, w trakcie której młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z zaproszonymi prelegentami oraz organizatorami wydarzenia.

3 Marca 2023

Poznań

Kolejna edycja Akcji Inspiracji odbyła się w Poznaniu. Około 280 studentów i uczniów szkół średnich zgromadziło się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, aby uczestniczyć w kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Our Future Foundation.

W piątym wydarzeniu z cyklu Akcja Inspiracja, w sercu Wielkopolski dyskutowano nad potencjałem ekonomicznym regionu i szansach rozwojowych dla młodych ludzi. Wśród prelegentów znaleźli przedsiębiorcy, naukowcy oraz aktywiści społeczni tacy jak: Marcin Stypuła – CEO Semcore, Izabela Hasińska – Przedstawicielka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Adriana Gęsiarz – Recruitment Service Manager w Bee Talents oraz Marcin Wenzel – Zastępca Dyrektora Departamentu Sponsoringu w Enea.

Całe wydarzenie spotkało się z ogromnym entuzjazmem młodych ludzi, którzy aktywnie brali udział w panelach dyskusyjnych i zadawali liczne pytania zaproszonym prelegentom.

6 Marca 2023

Krakow

Kilka dni po zakończeniu piątej edycji Akcji Inspiracji 6 marca przyszedł czas na szóstą edycję wspomnianej inicjatywy. Miejscem kolejnej konferencji edukacyjnej organizowanej przez Our Future Foundation była stolica Małopolski – Kraków, a konkretnie stadion Tauron Arena.

Wydarzenie przyciągnęło około 250 młodych ludzi, którzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach eksperckich oraz panelach dyskusyjnych na temat: możliwości rozwojowych Krakowa jako miasta przyszłości, sposobów kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej oraz efektywnych sposobów uczenia się.

Najważniejszym elementem programu było, jednak wystąpienie Natalii Udovik – Project Enginner w BP, która w trakcie swojego przemówienia zachęcała młode kobiety to rozwoju w kierunkach ścisłych. Wśród prelegentów znaleźli się także: Piotr Apollo – Prezes Zarządu Tauron Nowe Technologie, Jolanta Wiewióra – Dyrektor Zarządzająca w BGK oraz Jerzy Fedorowicz – wieloletni Dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział bardzo dużo liczba młodych kobiet, które w aktywny sposób uczestniczyły w konferencji.

17 Kwietnia 2023

Wrocław

Po miesięcznej przerwie Akcja Inspiracja dotarła do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. W siódmej edycji konferencji edukacyjnej organizowanej przez Our Future Foundation wzięło udział 260 uczestników, którzy licznie stawili się na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Młodzi ludzie mieli okazję wziąć udział w warsztatach eksperckich z mentorką Fundacji, a zarazem absolwentką Cambridge University – Aleksandrą Pietrzykowską oraz Katarzyną Dammicco – nauczycielką współpracującą z organizacją Maturalni.com, w trakcie których mogli dowiedzieć się jak dostać się na studia za granicą oraz poznać niekonwencjonalne sposoby nauczania.

W trakcie konferencji odbyły się także dwa panele dyskusyjne na temat wartości ważnych dla młodych ludzi oraz szans rozwojowych dla Dolnego Śląska, w których uczestniczyli między innymi: Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia, Artur Pracki – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Jacek Protasiewicz – Poseł na Sejm RP. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się także Andrzej Bargiel – Narciarz Wysokogórski i Himalaista, który opowiadał między innymi o swoich najciekawszych przygodach i podróżach. Akcja Inspiracja jak zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowanie młodych ludzi, którzy z bardzo dużym zaangażowaniem uczestniczyli w panelach dyskusyjnych i warsztatach eksperckich.

2 Czerwca 2023

Bydgoszcz

W czerwcu Akcja Inspiracja nabrała tempa, ponieważ Bydgosz była dopiero pierwszym z pięciu przystanków w podróży po Polsce, w jaką wybrali się w tym miesiącu przedstawiciele Our Future Foundation. Na kolejne wydarzenie organizowane 2 czerwca 2023 roku w City Hotelu w Bydgoszczy przybyło ponad 200 młodych osób, głównie z województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie konferencji edukacyjnej odbyły się dwa panele dyskusyjne, dzięki którym uczniowie szkół średnich oraz studenci mogli dowiedzieć się jak rozwijać karierę w administracji publicznej, a także jak założyć własny start-up. Wśród prelegentów znaleźli się: Łukasz Schreiber – Członek Rady Ministrów, Łukasz Mikulec – Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Jakub Kubiński – Enea Triathlon Bydgoszcz. Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju. Przez cały czas trwania konferencji młodzi ludzi mieli liczne okazje do networkingu i wymiany kontaktów.

5 Czerwca 2023

Piła

Już 3 dni po zakończeniu Akcji Inspiracji w Bydgoszczy przedstawiciele Our Future Foundation wybrali się do województwa wielkopolskiego, aby spotkać się z lokalną młodzieżą. Konferencja edukacyjna w Pile odbyła się w Hotelu Arche 5 czerwca i zgromadziła ponad 260 uczestników. Głównym celem tej edycji Akcji Inspiracji było przybliżenie młodym ludziom sposobu funkcjonowania służby zdrowia w Polsce oraz pokazanie perspektyw, jakie otwierają się przed studentami kierunków medycznych.

W trakcie wydarzenie odbyły się warsztaty eksperckie z mentorką Fundacji – Kornelią Buszką oraz Dariuszem Pućką – Prezesem Klubu Żużlowego Polonia Piła, w trakcie których młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak dostać się na studia w USA oraz jak wygląda kariera menadżera sportowego. Następnie miały miejsce dwa panele dyskusyjne dotyczące systemu kształcenia polskich lekarzy oraz funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Dzięki inspirującym wykładom zaproszonych gości młodzi ludzie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu medycyny oraz zorientowali się jak trudno przeprowadzić rozsądną reformę służby zdrowia w Polsce.

7 Czewrca 2023

Zielona Góra

Kolejnym przystankiem przedstawicieli Our Future Foundation była Zielona Góra, gdzie 7 czerwca na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się kolejna edycja Akcji Inspiracji. W wydarzeniu wzięło udział 100 uczniów z lubuskich szkół średnich i uczelni wyższych.

W trakcie konferencji młodzi ludzie mieli szansę posłuchać warsztatów eksperckich i paneli dyskusyjnych na temat kształtowania własnego CV i rozwijania przydatnych umiejętności w młodym wieku. Prelegentami zielonogórskiej Akcji Inspiracji byli między innymi: Marek Rusakiewicz – Wiceprezes ds. Operacyjnych ENEA, Robert Czechowski – Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze oraz Anna Jędrzejewska – absolwentka New York University Shanghai. Wydarzenie podsumowała krótka prezentacja na temat Our Future Foundation, dzięki której młodzi ludzie zapoznać się z działalnością Fundacji.

12 Czerwca 2023

Bielsko-Biała

Jedenasta edycja Akcji Inspiracji odbyła się 12 czerwca w Hotelu Szyndzielnia w Bielsku-Białej. Na wydarzenia organizowane przez Our Future Foundation przybyło 150 uczniów szkół średnich i studentów, głównie z województwa śląskiego.

Konferencję otworzył warsztat prowadzony przez przedstawicieli Angielski To My na temat prowadzenia własnego biznesu na przykładzie szkoły językowej. Następnie miało miejsce przemówienie Majora Rezerwy Wojciecha Zakarkowa, wymieniał przydatne umiejętności życiowe, których można nauczyć się w wojsku. Następnie w panelu dyskusyjnym pod tytułem “Życiowy GPS – czym kierować się w młodym wieku?” prowadzonym przez członka zarządu Fundacji – Kamila Tomkowicza zaproszeni prelegenci dyskutowali na temat wartości, o których powinni pamiętać młodzi ludzie rozwijając swoje kariery. W rozmowie jeden na jeden Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zachęcał licealistów i studentów do rozpoczęcia pracy w administracji publicznej. Wydarzenie podsumował wspólny wyjazd na górę Szyndzielnię kolejką górską oraz ognisko integracyjne na samym szczycie.

14 Czerwca 2023

Katowice

Ostatnim przystankiem na trasie Akcji Inspiracji jak do tej pory było największe miasto województwa śląskiego, czyli Katowice. Na wydarzenie zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przybyło ponad 260 młodych ludzi. Punktem kulminacyjnym konferencji był panel dyskusyjny pod tytułem “Sprawiedliwa Transformacja – przyszłość młodych kadr Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”, w którym uczestniczyli między innymi: Marek Wesoły – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Wojciech Kałuża – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Prelegenci podkreślali jak ogromne znaczenie dla Polski ma Górnośląski Okręg Przemysłowy i zgodnie uznali, że sprawiedliwa transformacja energetyczna musi rekompensować koszty społeczne przestawienia gospodarki na ekologiczne tory.

Uczestnicy Akcji Inspiracji mieli także okazję wziąć udział w warsztatach przeprowadzonych przez mentora Fundacji – Aleksandra Hycnara na temat procesu aplikacyjnego na studia we Francji. Swoje przemówienie na temat edukacji jako trampoliny do sukcesu wygłosił również doktor Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zwieńczeniem była dyskusja z profesorem Pawłem Buszmanem z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – jednym z najwybitniejszych lekarzy w Polsce dotycząca kardiologii i kariery medycznej. Wydarzenie zakończył wspólny lunch integracyjny dla uczestników, zaproszonych prelegentów oraz organizatorów wydarzenia.

Pokaż więcej
18 Września 2023

Lublin

Pierwszym przystankiem Akcji Inspiracji po wakacyjnej przerwie było jedno z największych miast we wschodniej części Polski, czyli Lublin. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele Fundacji odwiedzili to miasto po raz drugi. 250 uczniów i studentów z lubelskich szkół średnich i uczelni wyższych zebrało się w murach Hotelu Ibis Styles Stare Miasto, aby uczestniczyć w kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Our Future Foundation.

Patronatem honorowym konferencję objął Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk, a całe wydarzenie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Europejskiego Forum Młodzieży. Wśród najważniejszych tematów poruszanych w trakcie wydarzenia znalazły się między innymi: sztuczna inteligencja i jej rola w transformacji systemu edukacji, możliwości rozwijania kariery w Stanach Zjednoczonych oraz sposoby weryfikowania informacji w Internecie.

Wśród prelegentów Akcji Inspiracji znaleźli się: dr Dawid Myśliwiec – twórca kanału „Uwaga! Naukowy Bełkot”, Izabela Peret – współzałożycielka Maturalni.com, oraz Jakub Staniewski – dyrektor operacyjny SERHANT, prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Samsung Electronics Polska oraz działacze społeczni zaangażowani w kampanię społeczno-edukacyjną NaszeMaki.pl, którzy przedstawili młodym ludziom kolejno program Solve for Tomorrow oraz warsztaty na temat budowania partnerskich relacji między kobietami a mężczyznami.

Należy zaznaczyć, że Akcja Inspiracja w Lublinie była początkiem współpracy z przedstawicielami kampanii społeczno-edukacyjnej NaszeMaki.pl, którzy wystąpili także na pozostałych wydarzeniach organizowanych przez Fundację we wrześniu i październiku. Przez cały czas trwania konferencji uczestnicy mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów w kuluarowych rozmowach oraz poszerzania swojej wiedzy poprzez wizyty przy stanowiskach partnerów Akcji Inspiracji.

Pokaż więcej
25 Września 2023

Warszawa

W pierwszym tygodniu kalendarzowej jesieni Akcja Inspiracja odwiedziła stolicę naszego kraju – Warszawę. 400 osób ze szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego zebrało się w ADN Centrum Konferencyjnym “Browary Warszawskie”, aby wysłuchać inspirujących paneli dyskusyjnych, warsztatów eksperckich oraz motywujących przemówień.

Swoje stanowiska w trakcie wydarzenia wystawili między innymi: organizatorzy kampanii społecznej NaszeMaki.pl oraz członkowie samorządu studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Do najważniejszych tematów omawianych w trakcie wydarzenia należały: sprawiedliwa transformacja energetyczna, ochrona prywatności w Internecie w obliczu dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji oraz edukacja przyszłości.

Wśród prelegentów Akcji Inspiracji znaleźli się między innymi: prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, dr Robert Perkowski – Członek Zarządu PKN Orlen S.A., Tomasz Kammel – dziennikarz i prezenter telewizyjny, Marek Makuch – Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim w KGHM SA oraz Joanna Sikorska – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej w KGHM SA. Obok paneli dyskusyjnych odbyły się także symultanicznie trzy warsztaty szkoleniowe z udziałem cenionych ekspertów: „Impactful Startup: jak stworzyć innowacje, które zmieniają świat?” – prowadzony przez Adrian Migonia – Prezesa Zarządu Fundacji Inkubator Technologiczny i Youth Business Poland, „Kształtowanie profesjonalnego wizerunku w social mediach” – przygotowany przez Marka Wachnika – Kierownika Wydziału Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy w KGHM Polska Miedź S.A. oraz „Praktyczne zastosowanie Machine Learning na przykładzie przemysłu” – zaprezentowany przez Michała Guzka – Dyrektora ds. projektów innowacyjnych w KGHM Centrum Analityki sp. z o.o. W pamięci uczestników z pewnością szczególnie utkwiła także prezentacja przedsiębiorcy Marka Zmysłowskiego, który połączył się z młodzieżą zdalnie prosto z Afryki.

Wydarzeniem specjalnym Akcji Inspiracji w Warszawie było wręczenie nagrody Mecenasa Edukacji 2023 pani Beacie Daszyńskiej-Muzyczce – Prezesce Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Młodzi ludzie wyrażali ogromny entuzjazm, uczestnicząc w całym wydarzeniu, aktywnie brali udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach, a także z wielką chęcią wymieniali się swoimi poglądami w kuluarowych rozmowach i podczas integracyjnego lunchu.

Pokaż więcej
27 Września 2023

Gdańsk

Dwa dni po zakończeniu Akcji Inspiracji w Warszawie przedstawiciele Our Future Foundation udali się do Gdańska, aby spotkać się z młodymi ludźmi z województwa pomorskiego. 300 uczniów szkół ponadpodstawowych zebrało się w wieżowcu Olivia Star, czyli najwyższym budynku Trójmiasta z wspaniałym widokiem na polskie wybrzeże.

Swoje stanowiska w trakcie wydarzenia wystawili organizatorzy kampani społecznej NaszeMaki.pl oraz przedstawiciele międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Podczas konferencji dyskutowano o roli kobiet w sektorze nowych technologii, sposobach rozwijania kariery w młodym wieku oraz kluczowych umiejętnościach przyszłości. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Paulina Sykut-Jeżyna – dziennikarka i prezenterka telewizyjna, Wiktoria Noga – współzałożycielka Maturalni.com oraz Katarzyna Cichocka – Strategic Program Manager Intel Corporation.

Akcja Inspiracja w Gdańsku była wyjątkowa z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że w trakcie wydarzenia Fundacja Our Future Foundation świętowała swoje czwarte urodziny. Z tej okazji organizatorzy konferencji podzielili się symbolicznym tortem, a zaproszeni goście odśpiewali gromkim głosem sto lat. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się na wspólną integrację nad molo w Brzeźnie.

Pokaż więcej
29 Września 2023

Łódź

Kolejnym przystankiem na trasie Akcji Inspiracji było miasto położone w Polsce centralnej, czyli Łódź. 250 młodych osób przybyło do Orientarium w łódzkim ZOO, aby porozmawiać o kompetencjach przyszłości, nowoczesnej edukacji i perspektywicznych sektorach gospodarki.

Tym razem skupiono się na: studiach za granicą, sposobach efektywnego uczenia się oraz metodach rozwijania kariery w biznesie. Kluczowym elementem całej konferencji był panel dyskusyjny pod tytułem “Życiowy GPS”, w którym osoby z dużym doświadczeniem w sektorze finansowym, społecznym i naukowym opowiedziały młodym ludziom o wartościach, którymi warto kierować się przy rozwijaniu kariery. Wśród prelegentów Akcji w Łodzi znaleźli się: Jakub Midel – przedsiębiorca i inwestor, Michael Richter – Research Fellow at the University of Bremen oraz Marcin Rosłoń – były piłkarz, a obecnie dziennikarz sportowy w Canal+.

Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja na temat programu Solve for Tomorrow Samsunga zorganizowana przez finalistów drugiej edycji tej inicjatywy. Całą konferencję zakończyło wspólne wyjście do łódzkiego ZOO w trakcie, którego uczestnicy Akcji Inspiracji mieli okazję do wymiany swoich spostrzeżeń na temat przeprowadzonych paneli dyskusyjnych i prezentacji.

Pokaż więcej
5 Października 2023

Zabrze

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na kolejną edycję Akcji Inspiracji, która odbędzie się już 5 października w Arenie Zabrze.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.