Projekt ECONVERSE 

Młode osoby po szkole średniej i studiach, pomimo swych talentów i ambicji, często obawiają się zakładać własne biznesy. Przyczyną bywa zarówno lęk przed porażką, jak i niewystarczająca znajomość realiów lub brak kontaktów, know-how i mentorów z branży. Projekt ECONVERSE może zmienić tę rzeczywistość i przyczynić się do powstawania wielu nowoczesnych i obiecujących startupów. 

ECONVERSE pozwala na stworzenie symulacji startupu i na dopracowywanie pomysłu na biznes pod okiem mentorów i liderów biznesu. Podczas trzydniowego wydarzenia na PGE Narodowym, młode osoby mają szansę poznać równie pomysłowych i utalentowanych rówieśników, pracować nad własnymi pomysłami, ale też korzystać ze wsparcia gwiazd biznesu. Jest to niezwykle oryginalna i wartościowa forma networkingu.

Program ECONVERSE to wspólny projekt Kamila Tomkowicza, który jest laureatem II edycji Programu Mentoringowego, oraz Janka Bartkowiaka, który był jego mentorem. Oficjalna informacja o tym przedsięwzięciu została ogłoszona 11.04.2022 roku. 

Program i Rejs Mentoringowy inspirują do działania

Zasadniczą ideą Programu oraz Rejsu Mentoringowego jest nawiązanie relacji pomiędzy mentorem a podopiecznym, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz dopracowanie aplikacji podopiecznego na wybrane studia zagraniczne. Podczas tak wytężonej współpracy pojawiają się jednak również różne dodatkowe pomysły i wizje współpracy. Właśnie tak zrodził się pomysł na projekt ECONVERSE i na jego współtworzenie przez mentora OFF i podopiecznego. 

Skopiowane do schowka