Facebook Linkedin Instagram

Partnership Manager

Our Future Foundation

Position:

Partnership Manager

Seniority:

Menadżer

Form of employment:

Fulltime

Type of employment:

B2B lub umowa zlecenie (3-miesięczny okres próbny)

Offer valid for:

65 dni

Work regime:

Zdalnie

Language requirements:

Angielski C1, Polski C2

Key experiences and skills:

 1. Otwartość, komunikatywność i łatwość w przekazywaniu wiedzy
 2. Min. 1 rok doświadczenia w sprzedaży/prowadzeniu biznesu
 3. Dobra organizacja czasu
 4. Chęć do podejmowania wyzwań, samodzielność i otwartość na zmiany
 5. Znajomość technik sprzedaży i negocjacyjnych

Type of recruitment:

Zdalny

Salary:

3.000 – 5.000 brutto (w zależności od doświadczenia) + success fee z pozyskanych kontraktów

About the employer

Celem Our Future Foundation jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ambitnej młodzieży z całej Polski. Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery.

Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się do poszerzenia horyzontów i sukcesu swoich wychowanków. Długoterminowym celem Fundacji jest stworzenie trwałego mechanizmu przyciągania talentów ze światowym wykształceniem i doświadczeniem z powrotem do kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom. Przy współpracy z Partnerami oferuje uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. W najbliższej przyszłości Fundacja stanie się hubem integrującym społeczność najzdolniejszych Polaków rozsianych po całym świecie z możliwościami rozwoju w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest zbudowanie technologicznego narzędzia, które zautomatyzuje proces przepływu talentów z zachodu do kraju.

Job offer summary

Pozycja Partnership Managera dotyczy rozwoju procesów tworzenia nowych i podtrzymywania istniejących kanałów fundraisingowych Fundacji. Fundacja posiada bogate portfolio współpracy z instytucjami z sektora biznesowego oraz publicznego. Oferowana pozycja jest doskonałą okazją do zbudowania nowych umiejętności pod okiem doświadczonych ekspertów oraz poszerzenia swojej sieci kontaktów biznesowych.

Responsibilities

 1. Wyszukiwanie potencjalnych partnerów dla Fundacji w bezpośredniej współpracy z Zarządem.
 2. Tworzenie i przygotowywanie nowych ofert sponsoringowych.
 3. Reprezentowanie Fundacji podczas spotkań z potencjalnymi partnerami.
 4. Przygotowywanie, prowadzenie oraz raportowanie umów sponsoringowych.
 5. Utrzymywanie kontaktu oraz relacji z obecnymi partnerami Fundacji.
 6. Proaktywne wsparcie dla przełożonego w bieżącej współpracy z klientami.
 7. Uczestniczenie w procesie planowania strategii pozyskiwania partnerów.

Requirements

Podstawowe:
 1. 1 rok doświadczenia w sprzedaży/prowadzeniu biznesu
 2. Całkowita samoorganizacja i autodyscyplina w realizacji zadań.
 3. Wysoka dyspozycyjność i elastyczność w godzinach pracy (współpraca z osobami ze wszystkich stref czasowych).
 4. Zaawansowana umiejętność używania Pakietu Office (szczególnie PowerPoint) oraz programu
 5. Inicjatywa i kreatywność – w naszej działalności nie ma przetartych szlaków i często trzeba tworzyć własne.
 6. Język angielski na poziomie zaawansowanym.
Dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy w sektorach: mediów, komunikacji i PR, pozarządowym lub innych powiązanych.
 2. Mile widziane prawo jazdy oraz samochód.

What do we offer?

 1. Dołączenie do społeczności Fundacji tj. absolwentów i studentów najlepszych uniwersytetów świata.
 2. Możliwość bezpośredniego networkingu z kluczowymi decydentami w Polsce i Europie.
 3. Pracę z poczuciem misji, mającą bezpośrednie przełożenie na przyszłość młodego pokolenia.
 4. Elastyczne godziny i miejsce pracy.
 5. Możliwość współpracy z szerokim gronem partnerów, w tym najlepszymi ekspertami i instytucjami z sektora biznesowego i przedstawicielami administracji rządowej w Polsce i Europie (sektor publiczny, największe polskie przedsiębiorstwa, NGO, think-tanki)
 6. W okresie próbnym umowę zlecenie / B2B ona czas 3 miesięcy, z uzależnionym od doświadczenia wynagrodzeniem: 3’000 – 5’000 PLN brutto miesięcznie + success fee z pozyskanych kontraktów. Po okresie próbnym możliwa zmiana formy zatrudnienia oraz dostosowania poziomu wynagrodzenia do wyników pracy.

Apply now

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.