Najczęstsze pytania odnośnie programu mentoringowego

1) Czy oceny z liceum odgrywają dużą rolę podczas aplikacji na zagraniczne studia?

Wszystko zależy od kraju, w którym siedzibę posiada wybrany przez nas Uniwersytet – w niektórych mogą wymagać od nas wszystkich ocen (nawet od 3 klasy gimnazjum), zaś w innych jedynie wyników maturalnych. 

2) Co jest brane pod uwagę przy rekrutacji do programu? 

Przy procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne czynniki: Twoje oceny końcoworoczne, osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną, wielkość twojego rodzinnego miasta oraz, co najważniejsze, kim jesteś i jak wysoki jest Twój potencjał rozwojowy.

3) Czy klasa z maturą międzynarodową w liceum to jedyny sposób na dostanie się na studia za granicą?

Zdecydowanie nie. Ze zdaną polską maturą masz takie same szanse na dostanie się na zagraniczny Uniwersytet jak z międzynarodową. 

4) W jakim wieku powinni być kandydaci?

Program przeznaczony jest dla osób urodzonych nie wcześniej niż 01.01.2001 roku i nie później niż 04.07.2004 roku. 

5) Czy osoby z mniejszych miejscowości również mają szanse na dostanie się do programu?

Oczywiście, że tak! Co więcej, celem Fundacji jest w szczególności wyrównanie szans na zdobycie wykształcenia na najlepszych Uniwersytetach, poprzez uwzględnienie młodzieży z nieuprzywilejowanych ekonomicznie środowisk lub mniejszych miejscowości.

6) Czy uczestnicy programu otrzymają  wsparcie przy aplikacji tylko na amerykańskie uczelnie?

Nie,  celem Fundacji jest wspieranie podopiecznych w dążeniu do ich edukacyjnych marzeń – gdziekolwiek na świecie te marzenia ich poniosą

7) Czy egzaminy językowe są wymagane, jeżeli jak to jakie?

Aby dostać się do programu nie jest wymagane posiadanie zdanych egzaminów językowych. Niemniej jednak takie zaświadczenia będą potrzebne podczas procesu rekrutacji na studia zagraniczne. Są to zazwyczaj: TOEFL, IELTS, lub CAE. 

8) Czy pomoc finansowa w przypadku wyjazdu na studia do USA jest możliwa tylko dla laureatów programu mentoringowego?

Stypendium Our Future Foundation, przeznaczone specjalnie dla laureatów konkursu mentoringowego, pokrywa koszty mentoringu jak również przygotowywania aplikacji na zagraniczne studia.

9) Na czym polega stypendium (finansowe) i jakie koszty pokrywa?

Tegoroczne stypendium pokrywa udział w całorocznym programie mentoringowym Fundacji tj. warsztaty online, indywidualne konsultacje, rejs mentoringowy oraz wydarzenia networkingowe. W ramach programu udzielana jest także pomoc w wyszukiwaniu oraz pisaniu aplikacji o uzyskanie stypendiów pokrywających koszty studiów na zagranicznych Uniwersytetach.

10) Skąd brane są pieniądze na pokrycie stypendiów?

Pieniądze na pokrycie kosztów stypendiów pochodzą z dotacji otrzymywanych od partnerów Fundacji oraz z prywatnych środków darczyńców, a także fundatora Fundacji. 

11) Co Wasza organizacja ma na celu? 

Celem programu mentoringowego OFF jest m.in.:
1) Kompleksowe wsparcie zdolnych uczniów na ich drodze na najlepsze uczelnie na całym świecie;
2) Integracja podopiecznych z przedstawicielami nauki, kultury i biznesu
3) Pomoc w pozyskiwaniu praktyk, staży, funduszy dla podopiecznych 

12) Czy po wypełnieniu formularza powinno się dostać jakieś potwierdzenie na maila?

Nie, po wypełnieniu formularza Google pojawia się jedynie powiadomienie „dziękujemy za przesłanie formularza”.

13) Czemu tylko połowa pierwszoklasistów może aplikować do trwającego konkursu? 

Uczestnicy Rejsu Mentoringowego, który jest częścią programu OFF, muszą mieć ukończone 16 lat, żeby wziąć w nim udział 🙂 

14) Czy udzielone stypendium trzeba w jakiś sposób spłacić?

Udział w programie mentoringowym jest całkowicie bezpłatny i nie powoduje żadnego zobowiązania finansowego po stronie stypendysty.

15) W jakim języku odbywają się rozmowy rekrutacyjne?

Rozmowy rekrutacyjne odbywają się zarówno w języku polskim jak i angielskim.

16) Jakiego typu dokumenty będą potrzebne podczas drugiego etapu rekrutacji?

W ramach etapu drugiego Kwalifikacji, Komisja, dokonując uzupełniającej weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych, sprawdza dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu Aplikacji (zaświadczenia o osiągnięciach uzyskanych w olimpiadach bądź konkursach i  działalności charytatywnej). Dodatkowo, laureaci będą zobowiązani do przedstawienia deklaracji PIT rodziców.

17) Czy konkursy, które należy wpisać w rubrykę dotyczącą osiągnięć, muszą być tylko z tego roku, czy mogą być także z poprzednich? 

Uzyskane przez was osiągnięcia w konkursach, które należy wpisać w formularzu Aplikacji, mogą pochodzić zarówno z poprzednich lat, jak i tego roku. Wskazane jest jednak zachowanie umiaru w ich wymienianiu 😉

18) Jak długo trwa program mentoringowy?

Ścisły program mentoringowy obejmuje okres czasu od czerwca do grudnia, jednakże pomoc mentorów będzie udzielana tak długo, jak tylko będzie potrzeba. Mimo wszystko, należy zaznaczyć, iż celem Our Future Foundation jest nawiązywanie znajomości na całe życie.