Coopernicus.pl jest platformą internetową, zrzeszającą społeczność naukowców, młodych profesjonalistów i studentów z międzynarodowym doświadczeniem. Popularyzujemy naukę oraz innowacyjne projekty. Współpracujemy także z biznesem i sektorem akademickim, tworząc przestrzeń do wymiany informacji oraz nawiązywania nowych współprac pomiędzy naszymi partnerami.

Skopiowane do schowka