Stypendium pokrywa udział w wydarzeniach związanych z Programem Mentoringowym Fundacji, tj.: warsztatach, indywidualnych konsultacjach, Rejsie Mentoringowym oraz wydarzeniach networkingowych. W ramach programu udzielana jest również pomoc w wyszukiwaniu oraz pisaniu aplikacji o uzyskanie stypendiów pokrywających koszty studiów na zagranicznych uczelniach. Fundacja udziela także finansowego wsparcia w zakresie zakupu materiałów edukacyjnych lub opłacenia testów wstępnych.

Skopiowane do schowka