Facebook Linkedin Instagram

Formularz test

Zgłoś swój projekt i uzyskaj wsparcie mentoringowe lub finansowanie na jego rozwój!

Aktywność na rzecz społeczności lokalnej nigdy nie jest łatwa, szczególnie, gdy jest się młodym działaczem społecznym. Dlatego Our Future Foundation zaprasza wszystkich aktywnych młodych z województwa łódzkiego i mazowieckiego do aplikowania o “Mini Grant”!

Celem Programu Mini Grant jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Beneficjenci projektu wezmą udział w serii bezpłatnych szkoleń oraz zostaną objęci wsparciem mentoringowym. Pośród zgłoszonych projektów wybierzemy aż 21, które otrzymają także wsparcie finansowe.

Aplikować mogą aktywni mieszkańcy województwa łódzkiego i mazowieckiego, chcący działać na rzecz społeczności lokalnej oraz dobra wspólnego swojego otoczenia, którzy w momencie przystąpienia do programu mają ukończone 15 lat, natomiast nie przekroczyli jeszcze 29 roku życia. Osoby powinny reprezentować samorząd, organizację studencką lub mieć zamiar utworzenia młodzieżowej rady

Aplikacja powinna zawierać przedstawienie zespołu oraz podstawowe informacje na temat projektu – jego cele, opis, harmonogram i budżet.Szczegółowy opis i wymagania możecie znaleźć w regulaminie.