Podczas konferencji rozmawialiśmy między innymi na temat edukacji w cyfrowym świecie. Do tej dyskusji zaprosiliśmy Dawida Myśliwca (Naukowy Bełkot), Marcina Wolskiego (Grupa Edukacja 3.0), Iwonę Brzózkę-Złotnicką (Cyfrowy Dialog) oraz Izabelę Kopik (Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące „Paderewski” w Lublinie). Nasi prelegenci zastanawiali się, jak musi się zmienić polski system edukacji, aby nadążyć za postępującą cyfryzacją. 

Rozmawialiśmy także o relacjach międzyludzkich, współpracy i różnicach w percepcji świata kobiet i mężczyzn. Do tej dyskusji zaprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin, aby możliwie jak najlepiej przedstawić spojrzenia różnych środowisk. W dyskusji wzięli udział: Mateusz Szymkowiak (dziennikarz), Piotr „Grabo” Grabowski (koszykarz), Maciej Kucharek (dziennikarz), Tomasz Szymański-Sztaba (agencja beginning) oraz Barbara karczewska (agenta Piotra Grabowskiego).

Całe wydarzenie dopełniły dwie prelekcje. Pierwsza z nich została przygotowana przez zespół Maturalnych. Izabela Peret przedstawiła swoje przemyślenia i rady związane z popularnym „przepisem na sukces”. Prelegentka przybliżyła uczestnikom sposoby, dzięki którym mogą zwiększyć swoje szanse na dojście do wyznaczonego celu.

Natomiast swoją „success story” opowiedział nam Jakub Staniewski, który od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, udziela się w Polish Youth Association, a także pracuje w jednej z najsłynniejszych agencji pośredniczących w sprzedaży nieruchomości.

Skopiowane do schowka