Jędrzej Bartol

London School of Economics

Jędrzej jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge, gdzie studiował ekonomię. Obecnie jest na studiach magisterskich w zakresie zarządzania, na Londyńskiej Szkole Ekonomii. Podczas studiów licencjackich, wyspecjalizował się w rynkach pracy oraz ekonomii przemysłu. W swojej karierze zawodowej, pracował w konsultingu strategicznym w PwC oraz Deloitte, chociaż w przyszłości planuje karierę w branży alkoholowej. Podczas studiów, Jędrzej był aktywnym działaczem polskich stowarzyszeń studenckich m.in. jako Kierownik Wydarzeń podczas Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, działacz inicjatywy polsoc.london oraz kapitan polskiej drużyny piłkarskiej na Cambridge, a później, również na LSE.