Michał Tarnowski

University of Oxford

Michał Tarnowski to przedsiębiorca i aktywista, który zakończył w 2019 roku studia na kierunku PPE na Uniwersytecie Oksfordzkim, na college’u Balliol. Michał jest byłym przewodniczącym Oxford University Polish Society, członkiem zarządu Fundacji Project Access Poland i członkiem Rady Fundacji Our Future Foundation. Michał współorganizował Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii w Oksfordzie w 2019 roku. Jest zaangażowany w promocję znaczenia służby cywilnej w Polsce. Pracuje także nad projektami, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dla młodych Polaków.