Program Mentoringowy Our Future Foundation 

Michał Świątek to laureat Programu Mentoringowego, jak również uczetnik Rejsu Mentoringowego. Program ten ma na ceku wsparcie zdolną młodzież w dostaniu się na wymarzone studia. „OFF pomógł mi poszerzyć swój network o osobistości z kręgów biznesowych i akademickich. Będąc w gronie tychże ludzi, moja ambicja jeszcze bardziej wzrosła, co sprawia, że jestem coraz bardziej głodny wiedzy, doświadczeń i wyzwań” – mówi Michał. UCL (Univesity College London) to bardzo prestiżowa uczelnia. Uczelnia mieści się
w londyńskiej dzielnicy Bloomsbury. Co więcej według QS World University Rankings  UCL
w 2018 był siódmym najlepszym uniwersytetem świata i trzecim w Europie (po Uniwersytecie w Cambridge i Uniwersytecie Oksfordzkim). Jesteśmy dumni z tego, że nasi podopieczni osiągają takie wyniki i mogą zdobywać wiedzę na najlepszych uczelniach na całym świecie.

Skopiowane do schowka