Podopieczna Programu Mentoringowego Our Future Foundation 

Aleksandra Stryjska brała udział w Programie Mentoringowym naszej Fundacji. Ma on za zadanie pomoc w dostaniu się na najlepsze uczelnie na całym świecie. Co więcej opiera się na praktycznej pomocy mentorów, którzy pomagają w wielu kwestiach. Wszystko po to, by pomóc w dostaniu się na wymarzone uczelnie. 

UC Berkeley 

Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley to najstarszy i najważniejszy spośród dziesięciu Kampusów Uniwersytetu Kalifornijskiego. Znajduje się on w Berkeley w Kalifornii nad Zatoką San Francisco. Został założony w 1868r., z połączenia prywatnego College of California in Oakland oraz stanowego Agricultural, Mining and Mechanical Arts College. Warto wspomnieć, iż kluczową rolę w budowie amerykańskiej bomby atomowej podczas II wojny światowej oraz bomby wodorowej odegrali fizycy z Berkeley. 

University of Toronto

Uniwersytet w Toronto w 2022r. zajął 18 miejsc w ogólnoświatowym rankingu Times Higher Education na najlepsze uczelnie świata. Jest to ogromne wyróżnienie. Na uniwersytecie studiuje 75,821 uczniów. 18,631 to obcokrajowcy pochodzący ze 170 krajów świata. Powstał on w 1827r. Jest najlepszą uczelnią w Kanadzie. Od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce na krajowej liście placówek oświatowych. Uczelnia posiada 44 biblioteki, stacjonuje w nich 156 bibliotekarzy. Uniwersytet w Toronto wykształcił około 560 absolwentów. Do najsłynniejszych osób studiujących na uczelni można zaliczyć między innymi: Frederick Banting, Lester
B. Pearson, Margaret Atwood, Donald Sutherland, James Orbinski, Paul Shaffer, John Kenneth Galbraith, Roberta Bondar, William Lyon Mackenzie King czy też Michael Ondaatje.

Duke Kunshan University w Chinach 

Duke Kunshan University to uczelnia znajdująca się w Chinach. Studenci uczący się na tej uczelni mają szansę zdobyć duże doświadczenie międzykulturowe. Na Duke Kunshan University prowadzą zajęcia sami eksperci w swojej dziedzinie. Dzięki temu wiele osób ma szansę pogłębiać swoją wiedzę na wielu płaszczyznach. Jest to więc niezwykła szansa, by zdobywać naukę właśnie w tym miejscu. 

Aleksandra Stryjska, serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów. 

Skopiowane do schowka