XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu 

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Przez wiele lat swojego istnienia stało się platformą, która służy do wymiany poglądów oraz kształtowania opinii liderów. Jest miejscem spotkań elit
polityczno-biznesowych w Europie. Co więcej na forum padają ważne deklaracje polityki gospodarczej. Z kolei opinie uczestników cytowane są przez światowe media i omawiane przez środowiska eksperckie.

Hasłem przewodnim wydarzenia była „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Na uczestników czekał bogaty i zróżnicowany program merytoryczny. Na wydarzenie trwające trzy dni przyjechało wielu liderów polityki, gospodarki, samorządu jak również wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty, które odbyły się podczas XXXI Forum Ekonomicznego były relacjonowane przez dziennikarzy z całej Europy. 

Wśród gości wydarzenia można wyróżnić między innymi: Mateusza Morawieckiego (Prezes Rady Ministrów, Polska), Petra Fiala (Premier, Czechy), Margiris Abukevičius (Wiceministra, Ministerstwo Obrony, Litwa), Magdalenę Rzeczkowską (Minister Finansów, Polska), itd. 

Our Future Foundation na XXXI Forum Ekonomicznym

W wydarzeniu brało udział pięciu przedstawicieli naszej Fundacji w następujących panelach: 

  • Michał Maurycy Mazur 

Młoda polska – czy naprawdę umiemy wykorzystać potencjał pokolenia Z, 

Potencjał zagranicznych uniwersytetów, 

Wąska specjalizacja czy wszechstronność? Wiedza czy postawa?, 

  • ZUZANNA BUSZMAN

OZE, węgiel, atom – bezpieczeństwo energetyczne, a troska o środowisko,

  • Dawid Daniel Malinowski

Liderzy jutra,

  • Tymoteusz Goździk

Cyrkularna gospodarka,

  • Michalina Popko

Młodzi w działaniu – mobilizacja – organizacja – radykalizacja.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy brać czynny udział w tego typu wydarzeniach. Wydarzeniach, na których możemy dzielić się swoją wiedzą, natomiast nasze spostrzeżenia cytowane są przez  dziennikarzy z całej Europy.  

Skopiowane do schowka