Nasi Partnerzy

Amazon

Stronę internetową Amazon.com uruchomiono w lipcu 1995 r. Portal początkowo stworzony jako księgarnia internetowa, z biegiem czasu rozszerzał swój asortyment aby finalnie stać się największym sklepem branży e-commerce na świecie. Od 2014 r. Amazon jest obecny również w Polsce. W Amazon wyznajemy cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon jako pierwszy na świecie zaoferował m. in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo i Alexa.

BEST S.A.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, obecna na rynku od 1994 roku, a od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o 3 kluczowe wartości: WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie.

ARP S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

Fundacja ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie Fundacji wpłynęło na rozszerzenie zakresu funkcjonowania jej Fundatora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja ta od początku swego istnienia wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywając w ten sposób ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

MRES Sp. z o.o.

Spółka MRES od 2016 roku świadczy usługi z zakresu wsparcia MŚP oraz pozyskiwania talentów dla światowych korporacji. MRES realizuje wachlarz projektów: od koordynowania procesów rebrandingu, przez obsługę eventów, do wspierania procesów rekrutacyjnych i edukacyjnych. MRES specjalizuje się również w rozwoju marek, wraz ze wszelkimi towarzyszącymi usługami, takimi jak doradztwo biznesowe, doradztwo edukacyjne, wsparcie konferencji i produkcja foto-wideo.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada również  akcje w spółkach  świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Fundacja Lotos

Fundacja LOTOS od 2015 roku odpowiada za zarządzanie polityką dobroczynną gdańskiego koncernu. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego, szczególnie w miejscach, w których prowadzona jest działalność spółek należących do grupy kapitałowej. Wspiera przede wszystkim projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym przeznacza środki na działalność społeczną, ochronę i promocję zdrowia oraz naukę i edukację. Ponadto, Fundacja LOTOS, w miarę możliwości, wspiera leczenie obecnych i emerytowanych pracowników LOTOSU oraz ich bliskich.

Fundacja PFR

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy. Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości. Priorytetem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.

LESS_app

Less to darmowe narzędzie dla tych, którzy chcą zmniejszyć liczbę rzeczy w szafie i cieszyć się życiem w duchu minimalizmu. Budując LESS_, chcieliśmy stworzyć miejsce dla świadomych miłośników mody. Od pierwszych dni istnienia staliśmy się jedną z czołowych mobilnych platform zakupowych w App Store i Google Play. Dziś jest już z nami ponad 700.000 użytkowników. Wspólnie zmieniamy podejście do zakupów dając możliwość cieszenia się życiem w duchu minimalizmu. Porządkujemy szafy. Inspirujemy do zmian. Zarażamy świadomym zapatrywaniem się na konsumpcję. Naszym zdaniem moda i minimalizm mogą iść ze sobą w parze.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. Minister Aktywów Państwowych, kieruje działami administracji rządowej: gospodarka złożami kopalin, aktywa państwowe oraz łączność. Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa. Ponadto minister może inicjować politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa.

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiada za trzy działy administracji rządowej: gospodarkę, budownictwo i mieszkalnictwo oraz turystykę. Naszym strategicznym celem jest modernizacja naszej gospodarki pod względem technologicznym i ekologicznym (przemysł 4.0, cyfryzacja i automatyzacja, zielone technologie, gospodarka o obiegu zamkniętym). Tak, aby rosła jej konkurencyjność na globalnych rynkach. Od końca 2019 r. działamy na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce, zwiększenia dostępności mieszkań oraz uspołecznienia rynku nieruchomości. Również od końca 2019 r. odpowiadamy za turystykę. Aktywność turystyczna pozostaje miarą zamożności i poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa. Dlatego wspieramy aktywność turystyczną Polaków, co wzmacnia ich więź  z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym kraju.

Centralny dom technologii

Centralny Dom Technologii to nowy inspirujący punkt na edukacyjnej mapie Warszawy, w którym otwarty umysł, technologia, nauka i biznes przenikają się wzajemnie. To pierwsza w Polsce przestrzeń oferująca interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne w metodologii STEAM dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, a także miejsce, w którym biznes spotyka się z nowymi technologiami. Naszą misją jest kreowanie przyszłości polskich technologii poprzez interdyscyplinarną edukację wszystkich pokoleń. Naszymi trzema najważniejszymi wartościami są: innowacja, nauka i społeczność.