Poprzez organizację wielu eventów i wyjazdów Fundacja integruje grupę młodych i ambitnych ludzi, pragnących osiągnąć podobne cele. Podopieczni mogą liczyć na kompleksowe wsparcie mentorów i samej Fundacji, ale również na siebie nawzajem. Podczas wyjazdów budują długotrwałe relacje z ludźmi, na których mogą polegać w przyszłości.

Our Future Foundation prowadzi fundusz żelazny, dzięki któremu jest w stanie przyznawać stypendia najzdolniejszym podopiecznym. Taka pomoc pozwala im skupić się na własnym rozwoju bez martwienia się o duże wydatki, które dla wielu stanowią przeszkodę w wyborze zagranicznej edukacji. Misją Fundacji jest zapewnienie równych warunków do rozwoju osobom uzdolnionym i ambitnym, bez względu na ich status majątkowy. Wszyscy podopieczni otrzymają także wsparcie mentorów w aplikacji o stypendia i inne źródła finansowania.