Misja Our Future Fundation 

„Pomagamy bardzo zdolnym osobom z małych miejscowości wybić się – powiedział odbierając nagrodę Michał Maurycy Mazur. Istniejąca od trzech lat fundacja Our Future Foundation oferuje licealistom programy stypendialne oraz mentoringowe. Łączy ich też z pracodawcami, a także organizuje wydarzenia integrujące środowisko” – powiedział Michał Maurycy Mazur w wywiadzie dla Forbes. 

Naszą Fundację wspiera obecnie ponad 400 osób. Między innymi około 200 studentów, absolwentów czołowych uczelni świata, mentorów, jak również wiele firm. Our Future Fundation poprzez budowanie kadr zdolnych do tego, by sprostać globalnym wyzwaniom, ma znaczący wpływ na rozwój kraju. 

Michal Maurycy Mazur i inne wyróżnienia

W 2022 r. Michal Maurycy Mazur, został również laureatem polskiej listy „25 przed 25” Forbesa. Odbierając wyróżnienie „Leaders of the Future”, podczas gali apelował także, by zgromadzone audytorium pomogło wesprzeć kolejny projekt. 

Plebiscyt „Leaders of the Future” to wspólny projekt „Forbesa” i Range Rovera

„Leaders of the Future” to zestawienie prezentujące sylwetki wizjonerów z różnych dziedzin życia. Łączy ich to, iż posiadają silny gen przywództwa. Warto podkreślić, iż w rankingu tym nie ma ściśle określonego kryterium wyboru. Wszystko po to, by wyłonić prawdziwych liderów. Takich, którzy będą decydować o przyszłości i kształcie świata. W plebiscycie tym biorą udział wybitne jednostki. Osobowości, które oprócz wysokiego wykształcenia, doświadczenia i wielu cech przywódczych posiadają przede wszystkim cel i wizję dotyczącą działalności przywódczej przez wiele kolejnych lat. Są to bardzo unikatowe cechy, które należy nagradzać i wyróżniać. 

Gratulujemy serdecznie. 

Skopiowane do schowka