Facebook Linkedin Instagram

Projekty

Projekty OFF

Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie oraz wyboru wymarzonej ścieżki kariery.

Przy współpracy z Partnerami, oferuje uzdolnionym licealistom Program Mentoringowy, będący flagowym projektem Fundacji, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania Polaków. Do wspomnianych eventów możemy zaliczyć konferencję Our Future Forum, warsztaty MasterClass oraz spotkania networkingowe. Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się nie tylko do poszerzania horyzontów oraz sukcesów swoich wychowanków, ale również do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym problemom.