Facebook Linkedin Instagram

Spotkania Networkingowe

Jednym z celów Our Future Foundation jest pobudzanie współpracy między przedstawicielami środowisk edukacji, szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu w duchu szerzenia idei obopólnego dzielenia się wiedzą, udzielania pomocy i zrzeszania się oraz nawiązywania kontaktów przez osoby wybitnie uzdolnione i odnoszące sukcesy w swoich dziedzinach aktywności, co Fundacja realizuje dzięki spotkaniom networkingowym.

Networking odbywają się również w ramach:

  • Gali Rozdania Stypendiów, kiedy to laureaci mają szansę na poznanie podopiecznych Our Future Foundation z poprzednich lat, mentorów, ludzi związanych z Fundacją oraz siebie nawzajem. W trakcie ów wydarzenia goście nawiązują relacje, które będą rozwijać uczestnicząc w Programie Mentoringowym oraz w przyszłości
  • Rejsu Mentoringowego, w trakcie którego laureaci danej edycji Kwalifikacji Stypendialnej wspierają siebie nawzajem, dzielą się doświadczeniami i pomysłami na rozwój osobisty oraz zostają objęci opieką mentorów, którzy doradzają w wyborze kierunku oraz uniwersytetu, przedstawiają szczegóły aplikacji, pomagają w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, służą radą przy planowaniu dalszej ścieżki kariery, wspierają w poszukiwaniu dodatkowego finansowania i dzielą się z podopiecznymi tym, co najważniejsze przy wyborze studiów – swoimi osobistymi doświadczeniami oraz bezcenną wiedzą z pierwszej ręki
  • Our Future ForumWarsztatów MasterClass, będących idealną okazją do nawiązania dialogu pomiędzy młodymi Polakami a reprezentantami świata nauki i biznesu. Zarówno warsztaty, jak i konferencja zapewniają ambitnej młodzieży niezwykłą szansę na poznanie i wymianę doświadczeń z profesjonalistami z zakresu interesujących ich dziedzin.