Kwalifikacja stypendialna w Our Future Foundation

Od 22 marca do 20 kwietnia potrwa kwalifikacja stypendialna OFF. W jej trakcie zbierane będą zgłoszenia od osób młodych i utalentowanych, które marzą o rozpoczęciu studiów na zagranicznej uczelni. 

Our Future Foundation wspiera starania najzdolniejszych młodych Polaków w procesie aplikowania na prestiżowe uniwersytety zagraniczne. We współpracy z partnerami fundacji, wyrównujemy szanse edukacyjne młodzieży z różnych środowisk. 

Kwalifikacja stypendialna potrwa do 20 kwietnia. Po tym czasie nastąpi dwuetapowa rekrutacja, dzięki której spośród wszystkich zgłoszeń wyłonionych zostanie od 20 do 30 kandydatów. Osoby te otrzymają kompleksowe wsparcie w planowaniu własnej kariery i ścieżki edukacyjnej. 

Kto może wziąć udział w kwalifikacji stypendialnej?

Do wzięcia udziału w procesie kwalifikacji stypendialnej OFF zachęcana jest młodzież uczęszczająca do szkół średnich – ze szczególnym naciskiem na osoby pochodzące z mniejszych ośrodków. W momencie aplikowania należy posiadać status ucznia szkoły ponadpodstawowej.

O zakwalifikowaniu się do programu stypendialnego OFF decyduje kilka czynników, a przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia szkolne i pozaszkolne (na przykład średnia ocen, ale też aktywność społeczna i wolontariat, nagrody w konkursach i olimpiadach, ambicje i plany na przyszłość). 

Dlaczego warto zgłosić się do kwalifikacji stypendialnej OFF?

Zakwalifikowanie się do grona laureatów w programie stypendialnym OFF to szansa na rozwijanie swoich talentów i budowanie przemyślanej ścieżki edukacji oraz kariery pod okiem doświadczonego mentora. Laureaci biorą również udział w Programie oraz Rejsie Mentoringowym, a także w uroczystej gali stypendialnej, konferencjach i serii warsztatów OFF Masterclass. 

W ramach Programu Mentoringowego laureaci pod okiem mentorów dopracowują swoje aplikacje na wymarzone uczelnie zagraniczne. Mentorzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno w zakresie tworzenia skutecznej aplikacji na studia, jak i w kwestiach związanych z utrzymaniem się na nich. Ważnym punktem programu jest wspomniany Rejs Mentoringowy, który łączy w sobie rekreację na Mazurach z nieszablonową współpracą pomiędzy mentorem i podopiecznym. Uczestnictwo w programie stypendialnym to dla młodych i zdolnych licealistów szansa na kontynuowanie edukacji na najwyższym światowym poziomie.

Skopiowane do schowka