Program „Mini Granty” 

Our Future Foundation jest operatorem programu grantowego „Mini Granty”, do którego nabór uruchomiono pierwszego marca bieżącego roku. Jest to program adresowany do grup i organizacji skupiających młodzież w wieku od 15 do 29 lat, która zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego lub mazowieckiego. Zbieranie wniosków potrwa do końca marca, a w kwietniu OFF wyłoni zwycięskie projekty, które otrzymają dofinansowanie.

Program „Mini Granty” jest częścią Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Jest to historyczne przedsięwzięcie, które skierowano bezpośrednio do młodych osób. Po raz pierwszy środki z budżetu państwa będą mogły wspierać ambitne projekty zaproponowane przez młodzież i służące jej aktywizacji społecznej.

Kto może ubiegać się o granty i jaka będzie wysokość wsparcia?

W ramach programu „Mini Granty” wnioskodawcy będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości od 10 do 20 tysięcy złotych. Kwota będzie uzależniona od stopnia dotychczasowego zaangażowania społecznego samych wnioskodawców. Samorządy uczniowskie i studenckie oraz koła naukowe, które podejmują liczne aktywności społeczne mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 000 złotych. Z kolei młodzież z obszarów o niskim poziomie aktywności społecznej może otrzymać granty w wysokości 10 000 złotych, by ustanowić lokalną strukturę samorządową – na przykład radę młodzieżową, która zajmuje się inicjowaniem i promowaniem wśród osób młodych lokalnych działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i charytatywnych.

Harmonogram programu „Mini Granty”

01.03 – 31.03 – Nabór projektów.

09.03 i 22.03 – Webinary instruktażowe.

01.04 – 20.04 – Ocena zgłoszeń.

25.04 – Ogłoszenie wyników.

25.04 – 10.05 – Podpisanie umów ze zwycięskimi wnioskodawcami.

12.05 – Konferencja szkoleniowa.

15.05 – 15.10 – Realizacja zgłoszonych projektów.

15.10 – 30.10 – Składanie sprawozdań, podsumowanie i rozliczenie projektu.

Skopiowane do schowka