Facebook Linkedin Instagram
Dodane: 24.01.2023

Rotary

Stypendia Rotary Club 2023

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin, Klubem Rotary Warszawa-Józefów, Warszawskim Klubem Rotariańskim, Rotary Club Stargard i Rotary Białystok oraz ze wsparciem  Fundacji im. Piotra Kotowskiego rusza z nową edycją programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia! Od 15 stycznia do 28 lutego 2023 roku trwa nabór wniosków, w tym roku pula stypendialna wynosi ponad 20.000 zł!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży.

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo Polskie lub posiadają miejsce zamieszkania w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
  do dnia 01 stycznia 2023 r. nie ukończyły lat 18;
 • prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
 • prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).

O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:

 • zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
 • osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.

Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 15 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU

Pierwszy etap Programu wymaga złożenia wniosku poprzez stronę stypendiumrotary.pl, w którym podane zostaną:

 • dane identyfikacyjne kandydata, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail;
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
 • zgłoszenie uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium;
 • akceptacja treści niniejszego regulaminu.

Regulamin programu stypendialnego edycja 2023 do pobrania na stronie organizatora.

Szczegóły

Podobne oferty

Bo innowacje mogą być zielone… Dołącz do Green Innovations Challenge 2023!

Dodane: 30.01.2023
Dodane: 30.01.2023

Innovations Hub Foundation

Startuje 4 edycja MedBiz Innovations Program!

Dodane: 30.01.2023
Dodane: 30.01.2023
Sprawdź, czy jesteś zalogowany/-a i spróbuj ponownie lub zarejestruj się, aby aplikować na wybrane stanowisko!