Facebook Linkedin Instagram
Dodane 14.02.2023

Stypendia Rządu RP dla Młodych Naukowców z Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2023/24 zostanie zrealizowana XXI edycja Programu.

Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.

Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.

Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2024 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Zasady zostały opisane w Umowie i Regulaminie Programu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2024 r.

Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2023 r. Kursem Przygotowawczym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.

W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2023 r. wstępnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.

Realizacja stażu (studiów) już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2023 r. i zakończy się 30 czerwca 2024 r.

Wysokość stypendium wynosi 1500,- złotych netto. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Po przyjeździe Stypendyści podpisują umowę, która określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.

Stypendium wypłacane jest wyłącznie osobom przebywającym w czasie stażu w Polsce i niepobierającym innych stypendiów.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2023 r.

Szczegóły

Podobne oferty

Sprawdź, czy jesteś zalogowany/-a i spróbuj ponownie lub zarejestruj się, aby aplikować na wybrane stanowisko!