Podopieczna OFF rozpoczyna naukę w szkole UWC w Stanach Zjednoczonych!

Młode i zdolne osoby z różnych zakątków Polski mogą mierzyć wysoko i dążyć do realizacji swoich edukacyjnych marzeń. Jako Our Future Foundation wspieramy te starania, które często kończą się sukcesem i zdobyciem indeksu upragnionej szkoły lub uczelni wyższej. 

Jedna z naszych podopiecznych, laureatka Programu Mentoringowego z 2021 roku, Ewa Zapała, została przyjęta do prestiżowej szkoły UWC w Stanach Zjednoczonych. To ogromne wyróżnienie, które nie byłoby możliwe, gdyby nie ciężka praca Ewy, jej talenty i ambicje. Ewa Zapała to uzdolniona uczennica, która pomimo młodego wieku wykazuje ogromną aktywność społeczną, chętnie uczestniczy w debatach, działa w grupie harcerskiej, pasjonuje się przedmiotami ścisłymi, a w szczególności neurobiologią i psychologią. 

United World College w Stanach Zjednoczonych to szkoła, którą założył amerykański filantrop Armand Hammer. Instytucja ta należy do globalnej sieci szkół wspierających ideę kształcenia młodych pokoleń, które będą otwarte na świat i na osoby innych narodowości. Wspólna edukacja w międzynarodowym środowisku to szansa na zdobycie cennej perspektywy, ale też na poszerzanie horyzontów i nawiązywanie przyjaźni z osobami z różnych stron świata. Do tego międzynarodowego grona dołącza podopieczna OFF – Ewa Zapała. 

Program Mentoringowy OFF – wsparcie dla uzdolnionej polskiej młodzieży

Wiele młodych osób z całej Polski marzy o tym, by uczyć się i studiować na najlepszych światowych uczelniach. Jest to cel, który można osiągnąć, a najlepszym dowodem na to są sukcesy podopiecznych Our Future Foundation. 

Program Mentoringowy OFF skupia się właśnie na tym, by ułatwiać zdolnej młodzieży naukę i studiowanie na prestiżowych uczelniach zagranicznych. Program realizowany jest co roku, a spośród setek zgłoszeń, jakie trafiają do organizatora, wyłanianych jest kilkadziesiąt – ich autorzy i autorki trafiają pod opiekę mentorów, biorą udział w Rejsie Mentoringowym i wspólnie ze swoim mentorem pracują nad zaplanowaniem własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Program Mentoringowy kierowany jest nie tylko do młodzieży z dużych ośrodków, ale też do osób z najmniejszych miejscowości.

Skopiowane do schowka