V Edycja Akcji Inspiracji

Już po raz piąty młodzi ludzie z Poznania i okolic mieli szansę spotkać się z liderami biznesu oraz życia publicznego w ramach Akcji Inspiracji. Poznańskie wydarzenie odbyło się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. 

Ideą Akcji Inspiracji jest umożliwienie nawiązania dialogu i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy osobami młodymi i liderami z różnych branż. Program wyrównuje również szanse młodzieży z mniejszych ośrodków, stanowi inspirację oraz zachętę do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i społecznym. Może ułatwić podjęcie kluczowych decyzji związanych z planami edukacyjnymi i zawodowymi. 

Akcja Inspiracja w Poznaniu

Cykl spotkań realizowanych w ramach Akcji Inspiracji odbywa się w różnych miastach Polski. Każde z tych wydarzeń ma podobne cele oraz idee, ale też własną specyfikę. W Poznaniu zastanawiano się nad tym, jaki talent ma Wielkopolska pod względem ekonomicznym i gospodarczym. 

Akcja Inspiracja to doskonale zorganizowane wydarzenie, które podzielone jest na panele tematyczne. Jeden z nich poświęcono zagadnieniom związanym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – prelegentką panelu była Małgorzata Gośniowska-Kola (Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Kolejny panel poświęcono z kolei zagadnieniom lokalnym, a konkretniej poszukiwaniom sił drzemiących w regionie. 

Prelegenci, którzy są inspiracją dla młodzieży

Our Future Foundation w swoich działaniach często stawia na umożliwianie nawiązywania kontaktu pomiędzy osobami młodymi (uczniami szkół średnich i studentami) i liderami z różnych branż, którzy mogą być dla młodzieży wzorem oraz inspiracją.

W poznańskiej Akcji Inspiracji wśród prelegentów pojawiły się takie osoby, jak Marcin Stypuła (CEO w Semcore), Izabela Hasińska (Przedstawicielka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Adriana Gęsiarz (Recruitment Service Manager w Bee Talents), Marcin Wenzel (Zastępca Dyrektora Departamentu Sponsoringu w Enea), Bartłomiej Wróblewski (Poseł na Sejm RP) i inni.

Skopiowane do schowka