Facebook Linkedin Instagram

III Gala Rozdania Stypendiów Our Future Foundation

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Our Future Foundation, która skupia ponad 400 młodych Polaków będących absolwentami oraz studentami z najlepszych uczelni świata. Na III Galę Rozdania Stypendiów Our Future Foundation zostaną zaproszeni nasi laureaci, mentorzy, liderzy świata biznesu i polityki.

Lokalizacja  

Liczba gości

Data wydarzenia

Zamek Królewski w Warszawie

200

30 czerwca

Lokalizacja                  Zamek Królewski  

Liczba gości                200

Data wydarzenia        30 czerwca

Już 30 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się III Gala Rozdania Stypendiów Our Future Foundation!

W 2022 wpłynęło do nas ponad 400 zgłoszeń, z czego kapituła konkursowa zadecydowała o przyznaniu stypendium 25 osobom. 

Kluczowym elementem Programu jest tygodniowy Rejs Mentoringowy, ale nasi laureaci biorą również udział w uroczystej gali wręczenia stypendiów, konferencji Our Future Forum oraz serii warsztatów OFF Masterclass. Dotychczas z pomocy Fundacji skorzystało 44 laureatów i ponad 100 podopiecznych. W najbliższej przyszłości planujemy zaoferować naszym stypendystom także dodatkowe finansowanie ich edukacji, by móc jeszcze sprawniej realizować misję Our Future Foundation. We współpracy z naszymi Partnerami wyrównujemy szanse edukacyjne i stwarzamy warunki do rozwoju najzdolniejszych polskich uczniów. Wierzymy, że inwestycja w edukację młodych talentów – liderów jutra – to nie tylko jedyna właściwa odpowiedź na wyzwania współczesności i kluczowy element wspólnej troski o naszą przyszłość, ale także najsprawniejsza metoda umacniania polskiej konkurencyjności we współczesnym świecie.

Jeżeli jesteś laureatem programu zdecydowanie nie może Cię zabraknąć na Gali!

Film podsumowujący ostatnią Galę Rozdania Stypendiów

Harmonogram wydarzenia

Gala rozdania stypendiów – 30 czerwca

17:00 – 18:00   Rejestracja uczestników
18:00 – 20:00   Oficjalna część  wydarzenia
20:00 – 22:00   Bankiet & Networking

Gala odbędzie się dzięki ogromnemu wsparciu

Opiekuna Fundacji:

Partnerów Strategicznych

Sponsorów

Partnerów

Aplikuj!

    Data urodzenia: