Kwalifikacja Stypendialna – z czym się wiąże? 

Kwalifikacja Stypendialna ma na celu wyłonienie laureatów w dwuetapowym procesie rekrutacji. Laureaci otrzymują wsparcie w zakresie planowania ścieżki akademickiej oraz zawodowej. Jest to bardzo kompleksowe i indywidualne wsparcie. Laureaci mają również szanse wziąć udział w ekskluzywnych warsztatach i wykładach akademickich realizowanych w ramach Programu i Rejsu Mentoringowego. Jest to niezwykła szansa rozwoju dla wszystkich wyróżnionych osób. Ze względu na bardzo wysoki poziom uczestników, wyłonienie laureatów nie było łatwym zadaniem. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym! 

Skopiowane do schowka