Opiekun Fundacji

HRE Investments

HRE Investments is an independent holding company operating on its own behalf and for external investors in the area of real estate. It invests its own capital and on behalf of Polish and international private and institutional investors. The company focuses on selected assets and companies from the real estate sector and related sectors, with a predominant share of residential development projects. HRE Investments generates profits for his clients through the implemented housing projects, acting as a traditional developer and opportunistically by investing in developers. In this way, HRE Investments is consolidating the real estate market in Poland

Sponsor strategiczny

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada również  akcje w spółkach  świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Lotos

Grupa LOTOS S.A. to polskie przedsiębiorstwo stanowiące jednostkę dominującą dla grupy kapitałowej skupiającej kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Od 2005 spółka publiczna notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa (53,19%). Od 2005 znajduje się w indeksie WIG20. W 2012 r. spółka zajęła drugie miejsca w rankingach: dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Polityka”, a także szóste miejsce w rankingu Coface wśród 500. największych firm Europy Środkowo-Wschodniej.

Sponsorzy główni

BEST S.A.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, obecna na rynku od 1994 roku, a od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy w oparciu o 3 kluczowe wartości: WIEDZĘ, ETYKĘ, SKUTECZNOŚĆ. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie.

PKN Orlen S.A.

Orlen PKN Orlen S.A. is a Polish energy company, which is a leader among petrochemical groups in Central and Eastern Europe. In the area of operation of the group there is also the production of polymers and monomers. Orlen Group run in 6 home markets – Poland, Czech Republic, Germany, Lithuania, Slovakia and Canada. The group has modern integrated assets capable of processing more than 35 million tonnes of different types of oil per year. It’s retail sales use the largest in Central and Eastern Europe network of more than 2,800 service stations. Although the ORLEN brand has been operating on the market very briefly, because since 2000, it is today a Polish synonym for world-class products and a model expansive company.

LESS_app

LESS_app - Less is a free tool for those who want to reduce the number of things in their closet and enjoy a life of minimalism. When building LESS_, we wanted to create a place for conscious fashion lovers. Since our first days, we have become one of the leading mobile shopping platforms on the App Store and Google Play. Today we have over 700,000 users. Together we are changing the approach to shopping, giving you the opportunity to enjoy life in the spirit of minimalism. We organize closets. We inspire to change. We infect people with conscious attitude towards consumption. In our opinion fashion and minimalism can go hand in hand.

PZU Zdrowie

PZU Zdrowie – PZU Zdrowie jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń,  będącej największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, na której czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU Zdrowie jest jednym z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce, któremu zaufało już ponad 3 mln klientów. Ów spółka stworzyła własną sieć medyczną, która liczy już 130 centrów medycznych PZU Zdrowie. Dodatkowo współpracuje z ponad 2000 placówek partnerskich w ponad 600 miastach Polski.

KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jest nowoczesną firmą o zasięgu międzynarodowym. Zalicza się do grona największych przedsiębiorstw w Polsce i czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą już ponad 60 lat. Nie zapominamy jednak o naszych korzeniach na Dolnym Śląsku. Spółka posiada bogate portfolio projektów górniczych. Aktywa zlokalizowane są na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. W kraju spółka eksploatuje jedno z największych na świecie złóż miedzi, gwarantujące ciągłość produkcji przez kojenie kilkadziesiąt lat.

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek.

Partners

Amazon

Amazon.com website was launched in July 1995. The portal was initially created as an online bookstore, and over time expanded its product range to finally become the largest e-commerce store in the world. Amazon has also been present in Poland since 2014. At Amazon, we adhere to four main principles: customer focus rather than competition, passion for innovative solutions, commitment to operational excellence, and long-term thinking. Amazon was the first in the world to offer, among others the following products and services: customer reviews, one-click purchases, personalized recommendations, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle, Fire tablets, TV Fire, Amazon Echo and Alexa.

ARP S.A.

The ARP is a state-owned, join-stock company under ownership supervision of the Chancellery of the Prime Minister. The ARP supports business enterprises in operation and development of business activity, as well as in the implementation of restructuring processes, and plays a major role in increasing competitiveness of Polish industry. The broad spectrum of support instruments includes both financial products and non-financial assistance in implementation of projects, such as providing access to investment areas and production facilities within Special Economic Zones administered by the ARP. The Company also makes it possible for business partners to liaise in implementing innovative projects. With years of experience and unique competencies in the Polish market, the ARP has developed an individual approach to the evaluation of projects, due to which it is able to recognise business opportunities in areas that others see as unattractive or too risky.

Goldman Sachs

Goldman Sachs – Goldman Sachs to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, założony w 1869 z siedzibą w Nowym Jorku. Jest on wiodącą globalną firmą specjalizującą się w bankowości inwestycyjnej, instrumentach finansowych i zarządzaniu inwestycjami, która oferuje szeroki zakres usług finansowych dla obszernej i zróżnicowanej bazy klientów, obejmującej korporacje, instytucje finansowe, instytucje rządowe, a także klientów indywidualnych.  Goldman Sachs Group Inc. ma biura w głównych centrach finansowych takich jak: Nowy Jork, Londyn, Zurych, Paryż, Hongkong, Pekin, Singapur, Dubaj, Tokio, a od maja 2011 także w Warszawie.

MRES Sp. z o.o.

MRES has been providing SME support services and talent acquisition for global corporations since 2016. MRES implements a range of projects: from coordinating rebranding processes, through event services, to supporting recruitment and educational processes. MRES also specializes in brand development, along with all associated services, such as business consulting, educational consulting, conference support and photo-video production.

PKO BP

PKO Bank Polski od 100 lat codziennie dostarcza klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumie potrzeby Polaków i polskich firm 🇵🇱Konsekwentnie zmienia się, inwestuje w rozwój i odpowiedzialnie wdraża nowoczesne technologie, aby umożliwić klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. BKO BP chce nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko. Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dba o interesy akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem w Polsce z proekologiczną misją. BOŚ wspiera przedsięwzięcia służące rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promuje i kreuje postawy proekologiczne, a także inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego (m.in. za pośrednictwem Fundacji BOŚ, której jest donatorem). Dzięki realizacji tak sformułowanej misji BOŚ wykracza poza obszar standardowej bankowości. BOŚ oferuje zarówno kredyty preferencyjne na przedsięwzięcia generujące efekty ekologiczne, jak i standardowe finansowanie bankowe.

Bank Pekao

Bank Pekao Bank Polska Kasa Opieki S.A. was founded in 1929 and now is one of the largest financial institutions in Central and Eastern Europe. This Polish, international, universal bank is the largest corporate bank and the leader of the private banking segment in the country. Pekao S.A. serves more than 5 million customers and every second Polish company is a customer of this bank. The priorities of Bank Pekao S.A. are transparency of operation as a listed company, openness, consistent and long-term building of goodness of the company for all shareholders.

Fundacja PFR

PFR Foundation is a non-profit organization powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy. Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości. Priorytetem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.

Fundacja Lotos

Fundacja LOTOS Fundacja Lotos supports initiatives to develop infrastructure and make a positive difference for local communities in Poland and abroad, particularly in regions where companies of the LOTOS Group operate. In line with the LOTOS Group’s Corporate Social Responsibility Strategy, the Foundation focuses on three key priority areas: the environment and its protection (particularly in the Baltic Sea), road safety awareness and reduction of social inequalities, especially among children and teenagers, for example by supporting education, science, etc.

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego is Polish state-owned bank, which is the only such entity in Poland that belongs to the State Treasury. This bank, as a state financial institution with high credibility, specialises in serving the public finance sector. It provides support for regional development and socio-economic development of Poland, as well as the public finance sector in the field of economic and operational support in the performance of its tasks. BGK has offices in Brussels, London, Amsterdam and Frankfurt and plans to open facilities in the United States and Asia as well.

GPW

GPW The GPW, which is a Polish stock exchange with its registered office in Warsaw is a public limited liability company aimed at providing the possibility of trading on the stock exchange securities, such as shares, bonds and pre-emptive rights, as well as non-securities financial instruments, such as options, as well as futures contracts, admitted to stock exchange trading. The Warsaw Stock Exchange is a major part of the secondary market and in addition to the Main Market operates the market of small companies NewConnect, catalyst bond market and poee energy market. As of September 15, 2020, 436 companies (including 48 foreign companies) were listed on the GPW.

Centralny dom technologii

Central Technology House is a new inspiring point on the educational map of Warsaw, where open mind, technology, science and business intermingle. It is the first space in Poland to offer interdisciplinary educational activities using the STEAM methodology for children, young people, adults and seniors, as well as a place where business meets new technologies. Our mission is to create the future of Polish technology through interdisciplinary education of all generations. Our three most important values are: innovation, science and community.

Fundacja ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu The Industrial Development Agency Foundation was established in 2019. Its purpose is to provide assistance to those most in need, to raise awareness of their plight, to activate and assist in the development of local communities, to undertake activities for the public good. Establishment of the Foundation had an impact on expanding the scope of operations of its Founder - the Industrial Development Agency S.A. Since its establishment, the Agency has been supporting enterprises in running and developing their operations, as well as in carrying out restructuring processes, thus playing an important role in increasing the competitiveness of the Polish economy.

Polski Cukier

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. to powstałe w sierpniu 2002 roku konsorcjum cukrowni z siedzibą w Toruniu. Podstawowy przedmiot działalności spółki stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania i brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie.

Patroni honorowi

NIW – CRSO

NIW – CRSO –  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizuje również programy na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu. 

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

The Ministry of Development works on the coherent social and economic development of Poland. It is responsible for three branches of government administration: economy, construction and housing and tourism. Our strategic goal is to modernize our economy in terms of technology and ecology (industry 4.0, digitization and automatization, green technologies, closed-cycle economy). So that its competitiveness in global markets grows. From the end of 2019, we work for the development of building in Poland, increasing the availability of housing and socializing the real estate market. Also from the end of 2019 we are responsible for tourism. Tourist activity remains a measure of a society's wealth and sense of security. Therefore, we support the tourist activity of Poles, which strengthens their bond with the country's cultural and natural heritage.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministry of State Assets - The Ministry was created by a decree of the Council of Ministers on November 19, 2019. The Minister of State Assets heads the departments of government administration: management of mineral deposits, state assets and communications. The State Assets department covers matters concerning the management of state property, including the exercise of property and personal rights vested in the State Treasury, as well as the protection of the interests of the State Treasury. In addition, the Minister may initiate state policy on the use of state property in order to ensure its rational and efficient use, increase its value, and implement state economic policy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego is a government office in Poland serving the Minister of Culture and National Heritage. The main tasks of the Ministry include, inter alia, the drafting of the state budget in the part at the minister's disposal and the care of theatre, music, fine arts, literature, museums, etc. MKiDN also carries out numerous projects aimed at funding cultural tasks aimed at cultural institutions, NGOs, film institutions, schools and universities, local government units, economic operators, churches and religious associations, as well as their legal entities.