Facebook Linkedin Instagram

Najczęstsze pytania odnośnie programu mentoringowego:

Fundacja w głównej mierze skupia się na prowadzeniu programu mentoringowego, którego celem jest m.in.:

  • Kompleksowe wspieranie zdolnych uczniów na ich drodze na najlepsze uczelnie o światowej renomie
  • Integrowanie podopiecznych z przedstawicielami nauki, kultury i biznesu
  • Pomaganie w pozyskiwaniu praktyk, staży oraz funduszy dla podopiecznych

Przy procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne czynniki, takie jak: twoje oceny końcoworoczne, osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolną, wielkość twojego rodzinnego miasta oraz, co najważniejsze, kim jesteś i jak wysoki jest twój potencjał rozwojowy.

W tym przypadku poprosimy o wpisanie ocen końcoworocznych za poprzedni rok szkolny z adnotacją, że nie są one z bieżącej klasy.

Zdecydowanie tak. Przy procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne czynniki, a oceny stanowią tylko jeden z nich – w dodatku wcale nie najważniejszy 😉

Oczywiście! Co więcej, głównym celem Fundacji jest właśnie wyrównywanie szans na zdobycie wykształcenia na najlepszych uczelniach, co realizujemy poprzez uwzględnianie młodzieży z nieuprzywilejowanych ekonomicznie środowisk lub mniejszych miejscowości.

Jak najbardziej! Nie stanowi to żadnej przeszkody.

Nie, celem Fundacji jest wspieranie podopiecznych w dążeniu do ich edukacyjnych marzeń – bez względu na to, w które miejsca na świecie te marzenia ich poniosą.

Aby dostać się do programu, nie jest wymagane posiadanie żadnych egzaminów językowych. Należy jednak zaznaczyć, że takie zaświadczenia będą potrzebne podczas procesu rekrutacji na studia zagraniczne. Są to zazwyczaj: TOEFL, IELTS lub CAE.

Stypendium Our Future Foundation, przeznaczone specjalnie dla laureatów konkursu mentoringowego, pokrywa koszty mentoringu oraz przygotowywania aplikacji na zagraniczne uczelnie. Aktualnie nie jesteśmy w stanie zapewnić wsparcia finansowego dla osób zaczynających studia bądź już studiujących.

Tegoroczne stypendium pokrywa udział w wydarzeniach związanych z programem mentoringowym Fundacji, tj.: warsztatach, indywidualnych konsultacjach, Rejsie Mentoringowym oraz wydarzeniach networkingowych. W ramach programu udzielana jest również pomoc w wyszukiwaniu oraz pisaniu aplikacji o uzyskanie stypendiów pokrywających koszty studiów na zagranicznych uczelniach.

Pieniądze na pokrycie kosztów stypendiów pochodzą z dotacji otrzymywanych od partnerów Fundacji oraz z prywatnych środków darczyńców, a także fundatora Fundacji.

Nie, po wypełnieniu formularza Google pojawia się jedynie powiadomienie „dziękujemy za przesłanie formularza”.

Udział w programie mentoringowym jest całkowicie bezpłatny i nie powoduje żadnego zobowiązania finansowego po stronie stypendysty.

Rozmowy rekrutacyjne odbywają się zarówno w języku polskim jak i angielskim.

W ramach drugiego etapu Kwalifikacji, Komisja, dokonując uzupełniającej weryfikacji spełniania przez Aplikanta wymogów stypendialnych, sprawdza dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu aplikacji (zaświadczenia o osiągnięciach uzyskanych w olimpiadach bądź konkursach i działalności charytatywnej). Dodatkowo, laureaci będą zobowiązani do przedstawienia deklaracji PIT rodziców.

Prosimy o wskazanie średniego miesięcznego dochodu na członka rodziny, ponieważ głównym celem Fundacji jest wyrównywanie szans na zdobycie wykształcenia na najlepszych uczelniach, co realizujemy m.in. poprzez uwzględnianie młodzieży z nieuprzywilejowanych ekonomicznie środowisk.

Uzyskane przez Was osiągnięcia w konkursach, które należy wpisać w formularzu aplikacji, mogą pochodzić zarówno z poprzednich lat, jak i z tego roku. Wskazane jest jednak zachowanie umiaru i wymienienie jedyne najważniejszych z nich 😉

Ścisły program mentoringowy obejmuje okres czasu od czerwca do grudnia, jednakże pomoc mentorów będzie udzielana tak długo, jak tylko będzie potrzeba. Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż celem Our Future Foundation jest zapoczątkowanie znajomości na całe życie.

Wszystko zależy od kraju, w którym siedzibę posiada wybrana przez Was uczelnia – w niektórych mogą wymagać od nas wszystkich ocen (nawet od 3 klasy gimnazjum), zaś w innych jedynie wyników maturalnych.

Zdecydowanie nie! Ze zdaną polską maturą masz takie same szanse na dostanie się na zagraniczne studia jak z międzynarodową.

Newsletter

Bądź z nami na bieżąco, powiadomimy Cię o naszych aktualnościach i nadchodzących wydarzeniach.
Zapisz się do naszego newslettera!