Wsparcie Instytucjonalne

Dofinansowanie

Dołącz do nas

Istnienie i rozwój Our Future Foundation nie byłyby możliwe bez hojnego wsparcia instytucjonalnego otrzymanego od Komórek, Organizacji oraz w ramach Programów Rządowych. Otrzymane wsparcie pomogło Fundacji zaistnieć na mapie Polskiego rynku edukacji i rozwoju młodzieży, a przede wszystkim przyczyniło się do wzrostu osobistego, intelektualnego i zawodowego beneficjentów działalności Naszej Organizacji.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

 

 

 

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO-2a

Tytuł zadania: „Rozwój kapitału żelaznego Fundacji Our Future Foundation”

Kwota dofinansowania: 260 000 zł

Całkowita wartość: 260 000 zł

Opis projektu: Niniejszy projekt zakłada stworzenie strategii zarządzania i administrowania funduszem żelaznym oraz opracowania strategii inwestycyjnej Fundacji Our Future Foundation. Celem tego przedsięwzięcia jest efektywne pomnażanie środków gromadzonych przez Fundację, które będą następnie przeznaczone na realizację celów statutowych, do których zalicza się m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Ponadto, Fundacja wdraża nowe mechanizmy pozyskiwania środków poprzez współpracę z doświadczonym fundraiserem. Działania te mają na celu zapewnienie długoterminowego wsparcia dla projektów i podopiecznych Fundacji, co przyczyni się bezpośrednio do rozwoju jej działalności w nadchodzących latach, a także objęcia wsparciem mentoringowym jeszcze większej liczby młodych osób.

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 4

Tytuł zadania: „Rozwój think-tanku Coopernicus”

Kwota dofinansowania: 170 000 zł

Całkowita wartość: 170 000 zł

Opis projektu: Projekt koncentruje się na opracowaniu raportów, mających na celu wzmocnienie profesjonalnego wizerunku Fundacji w kraju i za granicą. W ramach stworzonych publikacji Fundacja angażuje polskich specjalistów z renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie. Raporty będą adresować temat światowych trendów w obszarze edukacji wyższej oraz zmian demograficznych w Europie. Działania te mają na celu nie tylko ugruntowanie pozycji Fundacji jako lidera w swojej dziedzinie ekspertyzy, ale również zaakcentowanie roli Polski w międzynarodowym dialogu na temat współczesnych uwarunkowań socjo-ekonomicznych.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Tytuł zadania: „Aktywna Młodzież – program zwiększenia partycypacji młodzieży z Polski Centralnej w życiu publicznym”

Kwota dofinansowania: 1 170 000 zł

Całkowita wartość: 1 170 000 zł

Opis projektu: W ramach niniejszego zadania Fundacja Our Future Foundation przeprowadziła program mający na celu zwiększenie partycypacji młodzieży z Polski Centralnej w życiu publicznym. Beneficjenci z województwa łódzkiego i mazowieckiego wzięli udział w serii bezpłatnych szkoleń oraz zostali objęci holistycznym wsparciem mentoringowym. Kulminacyjnym punktem projektu było przyznanie jego uczestnikom mini grantów na realizację oddolnych inicjatyw młodzieżowych, które zostały podsumowane w formie nagrań wideo i prezentacji multimedialnych.

RZĄDOWY PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 NOWEFIO

Tytuł zadania: „Kampania Społeczna „Ogólnopolska Akcja Inspiracja”

Kwota dofinansowania: 266 000zł

Całkowita wartość: 266 000zł

Opis projektu: Fundacja Our Future Foundation przeprowadzi kampanię społeczną, która zwiększy świadomość uczniów i studentów na temat działalności organizacji obywatelskich. Kluczowym narzędziem do osiągnięcia tego rezultatu będzie zorganizowanie serii stacjonarnych wydarzeń, które przybliżą młodzieży nieocenioną rolę podmiotów trzeciego sektora w życiu publicznym. Materiały zgromadzone i zarejestrowane w związku z organizacją spotkań posłużą następnie do wielowymiarowej promocji założeń kampanii, czyli upowszechniania informacji o działalności organizacji obywatelskich. Niniejszy projekt ma za zadanie zmitygować problem niskiej świadomości młodych Polaków na temat pozytywnego wpływu organizacji pozarządowych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.