Facebook Linkedin Instagram

Partnerzy

Opiekun Fundacji

HRE Investments

HRE Investments to niezależny holding działający na rachunek własny oraz inwestorów zewnętrznych w obszarze nieruchomości. Zajmuje się inwestowaniem kapitału własnego oraz w imieniu polskich i międzynarodowych inwestorów prywatnych, jak i instytucjonalnych. Stawia na wyselekcjonowane aktywa i spółki z sektora nieruchomości oraz sektorów powiązanych, z dominującym udziałem mieszkaniowych projektów deweloperskich. Zyski dla swoich klientów wypracowuje za pomocą realizowanych projektów mieszkaniowych, działając jak tradycyjny deweloper oraz oportunistycznie, poprzez inwestycję w deweloperów. W ten sposób HRE Investments konsoliduje rynek nieruchomości w Polsce.

Sponsor strategiczny

A.T. Kearney

Kearney to międzynarodowa firma zajmująca się doradztwem strategicznym, która od momentu powstania w 1926 roku doradza największym firmom na całym świecie, zapewniając im natychmiastowe wyniki oraz umożliwiając zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Kearney posiada ponad 60 biur w ponad 40 krajach, zespół składa się z około 3500 pracowników, a konsultanci są absolwentami najlepszych uczelni i posiadają bogate doświadczenie zdobyte w różnych sektorach i branżach. Każdy zespół projektowy składa się z ekspertów w danej dziedzinie. Firma swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 1990 roku, a oficjalne otwarcie warszawskiego biura nastąpiło w 1996

Enea S.A. – polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa Kapitałowa Enea, dla której Enea S.A. jest jednostką dominującą, działa w pełnym łańcuchu wartości rynku energetycznego: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią.

Sponsorzy główni

BEST S.A.

BEST S.A. to jedna z czołowych polskich firm finansowych, obecna na rynku od 1994 roku, a od 1997 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarządzamy dużymi portfelami wierzytelności nieregularnych, rozwiązując problem braku terminowości rozliczeń między stronami umów i przywracając równowagę na rynku usług finansowych. Jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, a naszą działalność prowadzimy, opierając się na trzech kluczowych wartościach: WIEDZY, ETYCE, SKUTECZNOŚCI. Nasza praca nie zawsze jest łatwa, ale wiemy, że to, co robimy, ma ogromne znaczenie.

LESS_app

Less to darmowe narzędzie dla tych, którzy chcą zmniejszyć liczbę rzeczy w szafie i cieszyć się życiem w duchu minimalizmu. Budując LESS_, chcieliśmy stworzyć miejsce dla świadomych miłośników mody. Od pierwszych dni istnienia staliśmy się jedną z czołowych mobilnych platform zakupowych w App Store i Google Play. Dziś jest już z nami ponad 700.000 użytkowników. Wspólnie zmieniamy podejście do zakupów dając możliwość cieszenia się życiem w duchu minimalizmu. Porządkujemy szafy. Inspirujemy do zmian. Zarażamy świadomym zapatrywaniem się na konsumpcję. Naszym zdaniem moda i minimalizm mogą iść ze sobą w parze.

KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jest nowoczesną firmą o zasięgu międzynarodowym. Zalicza się do grona największych przedsiębiorstw w Polsce i czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą już ponad 60 lat. Nie zapominamy jednak o naszych korzeniach na Dolnym Śląsku. Spółka posiada bogate portfolio projektów górniczych. Aktywa zlokalizowane są na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. W kraju spółka eksploatuje jedno z największych na świecie złóż miedzi, gwarantujące ciągłość produkcji przez kojenie kilkadziesiąt lat.

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce i liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Partnerzy

Amazon

Stronę internetową Amazon uruchomiono w lipcu 1995 r. Portal początkowo stworzony jako księgarnia internetowa, z biegiem czasu rozszerzał swój asortyment aby finalnie stać się największym sklepem branży e-commerce na świecie. Od 2014 r. Amazon jest obecny również w Polsce. W Amazon wyznajemy cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon jako pierwszy na świecie zaoferował m. in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo i Alexa.Stronę internetową Amazon uruchomiono w lipcu 1995 r. Portal początkowo stworzony jako księgarnia internetowa, z biegiem czasu rozszerzył swój asortyment, aby finalnie stać się największym sklepem branży e-commerce na świecie. Od 2014 r. Amazon jest obecny również w Polsce. W Amazon wyznajemy cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon jako pierwszy na świecie zaoferował m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo i Alexa.

ARP S.A.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

Goldman Sachs

Goldman Sachs – Goldman Sachs to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, założony w 1869 z siedzibą w Nowym Jorku. Jest on wiodącą globalną firmą specjalizującą się w bankowości inwestycyjnej, instrumentach finansowych i zarządzaniu inwestycjami, która oferuje szeroki zakres usług finansowych dla obszernej i zróżnicowanej bazy klientów, obejmującej korporacje, instytucje finansowe, instytucje rządowe, a także klientów indywidualnych.  Goldman Sachs Group Inc. ma biura w głównych centrach finansowych takich jak: Nowy Jork, Londyn, Zurych, Paryż, Hongkong, Pekin, Singapur, Dubaj, Tokio, a od maja 2011 także w Warszawie.

Forbes

Forbes Polska to największy i najbardziej znaczący na polskim rynku opiniotwórczy magazyn społeczno-ekonomiczny, będący ważnym ogniwem globalnej sieci zagranicznych edycji amerykańskiego magazynu Forbes, szczycącego się stuletnią tradycją. Polska edycja magazynu Forbes koncentruje się na rodzimej przedsiębiorczości, ale w wyraźnym kontekście trendów światowych. Forbes nie tylko odpowiada na pytania o jakość prowadzenia biznesu w naszym kraju, ale również inspiruje przedsiębiorców, pokazując starannie wyselekcjonowane zjawiska, które kształtują współczesną ekonomię i rynki. Wszystko to w bardzo przystępny sposób

Forum Ekonomiczne

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i gospodarczej naszego kraju

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem w Polsce z proekologiczną misją. BOŚ wspiera przedsięwzięcia służące rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promuje i kreuje postawy proekologiczne, a także inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego (m.in. za pośrednictwem Fundacji BOŚ, której jest donatorem). Dzięki realizacji tak sformułowanej misji BOŚ wykracza poza obszar standardowej bankowości. BOŚ oferuje zarówno kredyty preferencyjne na przedsięwzięcia generujące efekty ekologiczne, jak i standardowe finansowanie bankowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank państwowy, będący jedynym tego rodzaju podmiotem w Polsce, który należy do Skarbu Państwa. Ów bank, jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie programów rozwoju regionalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Amsterdamie i Frankfurcie oraz planuje otwarcie placówek również w Stanach Zjednoczonych i Azji.

GPW

GPW – GPW, będąca polską giełdą papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie, to publiczna spółka akcyjna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje i prawa poboru oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi, takimi jak opcje, a także kontrakty terminowe, dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i oprócz Głównego Rynku prowadzi rynek małych spółek NewConnect, rynek obligacji Catalyst oraz rynek energii poee. Według stanu na 15 września 2020 na GPW notowane były akcje 436 spółek (w tym 48 zagranicznych).

Fundacja ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie Fundacji wpłynęło na rozszerzenie zakresu funkcjonowania jej Fundatora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja ta od początku swego istnienia wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywając w ten sposób ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to obszary działania Fundacji. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające dla pożytku publicznego. Cel społeczny i zasady etyczne są nadrzędnymi wartościami, którymi Fundacja kieruje się w swojej codziennej pracy, a także w relacjach z interesariuszami.

Fundacja Empiria i Wiedza

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Polski Cukier

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to powstałe w sierpniu 2002 roku konsorcjum cukrowni z siedzibą w Toruniu. Podstawowy przedmiot działalności spółki stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania i brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie.

Fundacja PKO Banku Polskiego

Jednym z zadań strategicznych Banku PKO BP jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie  Fundacji PKO Banku Polskiego.  Celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Patroni honorowi

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema

Organizacja, która o innowacjach i nowych technologiach mówi w przystępny sposób. Człowiek w XXI w. otoczony jest technologią, ale nie zawsze wie, jak wykorzystać ją dla swojego dobra. To nasza rola. Stawiamy na edukację w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci, prywatności, e-administracji, wykorzystania innowacji w samorządach, czy przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Instytut powstał również z myślą o wsparciu obchodów roku Stanisława Lema, przypadającego na jego setną rocznicę urodzin w 2021 roku.