Christmas Party OFF i licytacja dzieł sztuki 

Podczas wydarzenia odbyła się także licytacja dziel sztuki, które przekazał Paweł Szlotawa. Fundusze zebrane podczas aukcji zostały przeznaczone na wyprawkę dla jednego
z podopiecznych. Serdeczne podziękowania również między innymi dla: 

Dziękuję wszystkim za przybycie. To był wyjątkowy czas.

Skopiowane do schowka