Facebook Linkedin Instagram

Kwalifikacja stypendialna

Co roku Our Future Foundation pomaga grupie 22 najzdolniejszych młodych Polaków rozpocząć studia na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Francji.

Laureaci wyłonieni w dwuetapowej rekrutacji otrzymują indywidualne i kompleksowe wsparcie od doświadczonych mentorów – studentów i absolwentów światowej klasy uczelni, takich jak Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge. Mentorzy doradzają w wyborze uniwersytetu i kierunku, przedstawiają szczegóły aplikacji, pomagają w pzygotowaniu niezbędnych dokumentów, a także służą radą przy planowaniu dalszej ścieżki kariery lub poszukiwaniu dodatkowego finansowania. Przede wszystkim jednak dzielą się z podopiecznymi tym, co najważniejsze przy wyborze studiów – swoimi osobistymi doświadczeniami i bezcenną wiedzą z pierwszej ręki.

Kluczowym elementem Programu jest tygodniowy Rejs Mentoringowy, ale nasi laureaci biorą również udział w uroczystej gali wręczenia stypendiów, konferencji Our Future Forum oraz serii warsztatów OFF Masterclass. Dotychczas z pomocy Fundacji skorzystało 44 laureatów i ponad 100 podopiecznych. W najbliższej przyszłości planujemy zaoferować naszym stypendystom także dodatkowe finansowanie ich edukacji, by móc jeszcze sprawniej realizować misję Our Future Foundation. We współpracy z naszymi Partnerami wyrównujemy szanse edukacyjne i stwarzamy warunki do rozwoju najzdolniejszych polskich uczniów. Wierzymy, że inwestycja w edukację młodych talentów – liderów jutra – to nie tylko jedyna właściwa odpowiedź na wyzwania współczesności i kluczowy element wspólnej troski o naszą przyszłość, ale także najsprawniejsza metoda umacniania polskiej konkurencyjności we współczesnym świecie.

Wsparcie dla młodzieży z Ukrainy

Dodatkowo, w obliczu tragicznych wydarzeń mających miejsce za naszą granicą, Our Future Foundation włączyło do swoich celów działania charytatywne na rzecz wsparcia integracji ukraińskiej młodzieży. Ważnym elementem programu mentoringowego będzie przeprowadzenie przez naszych podopiecznych inicjatyw wspierających integrację młodych Ukraińców poprzez spotkania integracyjne oraz tworzenie miejsc do wymiany zdań, poznania własnych możliwości w obecnej sytuacji, a także rozładowania napięcia powstałego wskutek obecnej sytuacji geopolitycznej. Dlatego w tym roku przewidujemy dodatkową pulę miejsc dla ukraińskiej młodzieży. 

Tylko zalogowani użytkownicy mogą skorzystać z formularza zapisu. Zaloguj się lub Zarejestruj.