Facebook Linkedin Instagram

Kwalifikacja stypendialna

Jak co roku Our Future Foundation pomoże grupie najzdolniejszych polskich i ukraińskich licealistów rozwinąć swój potencjał pod skrzydłami Mentorów fundacji, którzy są studentami bądź absolwentami najbardziej prestiżowych uniwersytetów takich jak Yale, Harvard University, University of Oxford czy University of Pennsylvania. 

Laureaci wyłonieni w dwuetapowym procesie rekrutacji otrzymają indywidualne i kompleksowe wsparcie w zakresie planowania ścieżki akademickiej i zawodowej, zaproszenie na wydarzenia Fundacji a także będą mieli szansę wziąć udział w ekskluzywnych warsztatach i wykładach akademickich realizowanych w ramach Programu i Rejsu Mentoringowego. 

 • Ścieżka akademicka i zawodowa

Mentorzy Fundacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami i bezcenną wiedzą z pierwszej ręki, są niezawodnym wsparciem w procesie aplikacyjnym na studia zagraniczne. Ponadto, program mentoringowy zakłada wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki kariery akademickiej, lub poszukiwaniu dodatkowego finansowania.

 • Wydarzenia Fundacji

Kluczowym elementem Programu jest bezpłatny, tygodniowy Rejs Mentoringowy, który oferuje naszym podopiecznym szansę rozwoju swoich umiejętności i wiedzy pod okiem Mentorów Fundacji podczas wędrówki po jeziorach mazurskich. Unikatowa atmosfera rejsu wspiera naturalną wymianę doświadczeń, które stają się źródłem motywacji i inspiracji dla naszych podopiecznych. Seria multidyscyplinarnych warsztatów sprzyja holistycznemu rozwojowi uczestników Rejsu a niejednokrotnie pozwala im odkryć nowe zainteresowania i pasje. 

Laureaci programu zostaną również zaproszeni do udziału w uroczystej Gali Wręczenia Stypendiów, konferencji Our Future Forum oraz serii warsztatów OFF Masterclass. 

Nasi podopieczni mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu w firmach partnerskich Fundacji, oraz otrzymania wsparcia finansowego w pozyskaniu materiałów edukacyjnych. 

Wierzymy, że inwestycja w edukację młodych talentów – liderów jutra – to nie tylko jedyna właściwa odpowiedź na wyzwania współczesności i kluczowy element wspólnej troski o naszą przyszłość, ale również skuteczny sposób na umacniania polskiej konkurencyjności we współczesnym świecie.

Do tej pory Fundacja pomogła już ponad 130 podopiecznym dostać się na zagraniczne studia!

 • Harmonogram kwalifikacji stypendialnej 

I etap kwalifikacji w formie formularza online, pozwala nam poznać sylwetki naszych kandydatów pod kątem ich osiągnięć akademickich, pozaszkolnych i kreatywności potrwa od 12 lutego do 19 marca 2023. 

Wyniki I etapu, które wyłonią grono 60-70 finalistów, zostaną zakomunikowane 19 marca 

II etap kwalifikacji (24-26 marca), to rozmowy kwalifikacyjne online, które pozwalają nam poznać bliżej naszych finalistów, ich zainteresowania i plany na przyszłość

Lista 20-30 laureatów programu mentoringowego zostanie opublikowana w przeciągu 7 dni od zakończenia rozmów kwalifikacyjnych.

 • Wsparcie dla młodzieży z Ukrainy

W obliczu tragicznych wydarzeń mających miejsce za naszą granicą, Fundacja Our Future Foundation włącza do swoich celów działania charytatywne na rzecz wsparcia integracji ukraińskiej młodzieży. Ważnym elementem programu mentoringowego będzie przeprowadzenie przez naszych podopiecznych inicjatyw wspierających integrację młodych Ukraińców poprzez spotkania integracyjne oraz tworzenie miejsc do wymiany zdań, poznania własnych możliwości w obecnej sytuacji. Przewidujemy dodatkową pulę miejsc dla ukraińskiej młodzieży. 

Regulamin Kwalifikacji Stypendialnej https://off.org.pl/regulamin/

  Wypełnij formularz

  Do programu mogą się zgłaszać licealiści urodzeni między 01.01.2004 a 08.07.2007

  Dane:

  Data urodzenia:

  Background:

  Liczba mieszkańców miejscowości w której się uczysz:
  wieś lub miasto do 10 000 mieszkańcówmiasto od 10 000 do 50 000 mieszkańcówmiasto od 50 000 do 100 000 mieszkańcówmiasto od 100 000 do 500 000 mieszkańcówmiasto od 500 000 do 1 000 000 mieszkańcówmiasto powyżej 1 000 000 mieszkańców

  Oświadczenie o deklarowanym średnim miesięcznym dochodzie netto na członka rodziny za rok podatkowy 2021 (weryfikacja na podstawie PIT w przypadku zakwalifikowania do II etapu):
  poniżej 1500 zł1501 - 3000 zł3001 - 4000 zł4001 - 5500 zł5501 - 7000 złpowyżej 7000 zł

  Twój wymarzony kierunek studiów to… (jeśli Twój wymarzony kierunek nie jest wymieniony poniżej, wybierz kierunek, który jest mu najbliższy):
  STEM (Nauki Ścisłe, Technologia, Inżynieria, Matematyka)Biznes, Ekonomia, ZarządzanieNauki Społeczne (Prawo, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Socjologia)Nauki Humanistyczne (Literatura, Historia, Filozofia)

  Gdzie chciałbyś/chciałabyś żeby studiować? (wielokrotny wybór):
  UKUSAFrancjaWłochySzwajcariaDaniaHolandiaBelgiaHiszpaniaNie mam jeszcze konkretnych planówInne

  Osiągnięcia:

  Rodzaj matury:
  Polska maturaIBInna matura

  Średnia ocen w poprzednim roku szkolnym (2021/2022) - system polski:
  6.0-5.25.19-4.754.74-4.003.99-3.00poniżej 3.00nie dotyczy

  Suma ocen za poprzedni rok szkolny (2021/2022) - system IB:
  42-3837-3433-2827-24poniżej 24nie dotyczy

  Inna matura:

  Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach (ostatnie 3 lata):


  Działalność pozaszkolna (wolontariaty, akcje społeczne):

  Opowiedz nam o swoich zainteresowaniach (akademickich i nie tylko…):

  Kreatywna Część:

  Do działania inspiruje mnie…

  Wchodząc do windy, spotykasz swój autorytet życiowy. Jak przedstawisz się, zanim wysiądzie na następnym piętrze?

  Wyobraź sobie, że masz możliwość cofnięcia się w czasie, i zmienienia jednej decyzji/wydarzenia, które miało wpływ na historię świata. Co byś zmienił/a i dlaczego?

  Inne:

  Oświadczenia uczestnika:

  Zgoda rodziców/opiekunów prawnych:

  Feedback: