Facebook Linkedin Instagram

Poznaj OFF


Już od 2 lat pomagamy rozwijać skrzydła i spełniać marzenia najzdolniejszym. Poprzez organizację wielu eventów oraz wyjazdów, takich jak konferencja Our Future Forum, warsztaty MasterClass czy Rejs Mentoringowy, Fundacja integruje młodych i ambitnych Polaków, pragnących poszerzać swoje horyzonty oraz rozwijać się na wielu płaszczyznach. Podopieczni mogą liczyć na kompleksowe wsparcie mentorów i samej Fundacji, ale również na siebie nawzajem – Our Future Foundation tworzy dla nich społeczność na wzór solidarnej akademickiej rodziny.

Poznaj OFF
Poznaj OFF

Misja fundacji

Poznaj OFF
Celem Our Future Foundation jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ambitnej młodzieży z całej Polski.

Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie oraz wyboru wymarzonej ścieżki kariery. Przy współpracy z Partnerami, oferuje uzdolnionym licealistom Program Mentoringowy, będący flagowym projektem Fundacji, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami, a także organizuje liczne wydarzenia, integrujące środowisko zmotywowanych do działania młodych Polaków. Do wspomnianych eventów możemy zaliczyć konferencję Our Future Forum, warsztaty MasterClass oraz spotkania networkingowe. Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, Fundacja przyczynia się nie tylko do poszerzania horyzontów oraz sukcesu swoich wychowanków, ale również do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom.

Cele Fundacji

Poznaj OFF
Pobudzanie współpracy

Pobudzanie współpracy między przedstawicielami środowisk edukacji, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu w duchu szerzenia idei obopólnego dzielenia się wiedzą, udzielania pomocy i zrzeszania się oraz nawiązywania kontaktów przez osoby wybitnie uzdolnione i odnoszące sukcesy w swoich dziedzinach aktywności, co Fundacja realizuje dzięki spotkaniom networkingowym.

Upowszechnianie

Upowszechnianie nowoczesnych metod edukacyjnych w ramach działania na rzecz rozwoju kompetencji naukowych, zawodowych oraz społecznych wśród młodzieży i studentów, a także propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej oraz aktywności sportowej, co Fundacja realizuje między innymi poprzez organizację konferencji Our Future Forum oraz warsztatów MasterClass.

Promocja

Promowanie idei aktywnego obywatelstwa, a także Rzeczypospolitej Polskiej za granicą i działanie na rzecz współpracy międzynarodowej oraz pielęgnowanie polskiej tradycji, kultury i sztuki, co Fundacja realizuje poprzez ścisłą współpracę ze studentami zagranicznych uczelni, w tym z mentorami oraz stypendystami poprzednich edycji Programu Mentoringowego.

Wspieranie wybitnie uzdolnionych młodych Polaków

Wspieranie wybitnie uzdolnionych młodych Polaków i działalności charytatywnej oraz dobroczynności, a także inicjowanie i promocja wolontariatu, co Fundacja realizuje poprzez rozbudowę i wsparcie sieci ambasadorów-wolontariuszy z całej Polski.

Wspieranie działań na rzecz współpracy europejskiej i transatlantyckiej

Wspieranie działań na rzecz współpracy europejskiej i transatlantyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Rzeczypospolitej Polskiej, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, a także pomocy Polonii i Polakom za granicą, co Fundacja realizuje poprzez wysyłanie swoich przedstawicieli na różnego rodzaju fora dyskusyjne, konferencje oraz konsultacje.

Wsparcie ukraińskiej młodzieży

W obliczu tragicznych wydarzeń mających miejsce za naszą granicą, Our Future Foundation włączyło do swoich celów działania charytatywne na rzecz wsparcia asymilacji ukraińskiej młodzieży. Założeniem działań Fundacji jest wsparcie asymilacji młodych Ukraińców przez liczne spotkania integracyjne. Oprócz asymilacji, równie ważne będzie stworzenie miejsca do wymiany zdań, poznania własnych możliwości w obecnej sytuacji, a także rozładowania napięcia powstałego wskutek obecnej sytuacji geopolitycznej.

Co oferujemy?

Promowanie, wspieranie i inicjowanie działalności:

  • naukowej, naukowo-technicznej, wynalazczej, szkolnictwa wyższego, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w tym polegającej na kształceniu uczniów i studentów,
  • kulturalnej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspomagającej rozwój nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności,
  • wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  • w praktyce gospodarczej;

Newsletter

Bądź z nami na bieżąco, powiadomimy Cię o naszych aktualnościach i nadchodzących wydarzeniach.
Zapisz się do naszego newslettera!