Businessmani, przedstawiciele sektora rządowego, szefowie największych polskich firm oraz licealiści i studenci wzięli udział w pierwszej edycji Our Future Forum. Zebrali się w Warszawie 6 marca 2021, by odpowiedzieć na pytanie jak zwiększać szanse edukacyjne młodych Polaków i jak pomóc im stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.

Skopiowane do schowka