Facebook Linkedin Instagram

Gala wręczenia stypendiów

Wspieramy najzdolniejszą polską młodzież w drodze na światowej klasy uniwersytety

Co roku Our Future Foundation pomaga grupie 22 najzdolniejszych młodych Polaków rozpocząć studia na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Francji.

Laureaci wyłonieni w dwuetapowej rekrutacji otrzymują indywidualne i kompleksowe wsparcie od doświadczonych mentorów – studentów i absolwentów światowej klasy uczelni, takich jak Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge. Mentorzy doradzają w wyborze uniwersytetu i kierunku, przedstawiają szczegóły aplikacji, pomagają w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, a także służą radą przy planowaniu dalszej ścieżki kariery lub poszukiwaniu dodatkowego finansowania. Przede wszystkim jednak dzielą się z podopiecznymi tym, co najważniejsze przy wyborze studiów – swoimi osobistymi doświadczeniami i bezcenną wiedzą z pierwszej ręki.

Kluczowym elementem Programu jest tygodniowy Rejs Mentoringowy, ale nasi laureaci biorą również udział w uroczystej gali wręczenia stypendiów, konferencji Our Future Forum oraz serii warsztatów OFF Masterclass. Dotychczas z pomocy Fundacji skorzystało 44 laureatów i ponad 100 podopiecznych. W najbliższej przyszłości planujemy zaoferować naszym stypendystom także dodatkowe finansowanie ich edukacji, by móc jeszcze sprawniej realizować misję Our Future Foundation. We współpracy z naszymi Partnerami wyrównujemy szanse edukacyjne i stwarzamy warunki do rozwoju najzdolniejszych polskich uczniów. Wierzymy, że inwestycja w edukację młodych talentów – liderów jutra – to nie tylko jedyna właściwa odpowiedź na wyzwania współczesności i kluczowy element wspólnej troski o naszą przyszłość, ale także najsprawniejsza metoda umacniania polskiej konkurencyjności we współczesnym świecie.