Facebook Linkedin Instagram

Our Future Forum

Inicjujemy debatę wokół najważniejszych wyzwań młodego pokolenia.

Dwa razy do roku, w marcu i we wrześniu, organizujemy konferencję Our Future Forum. W trakcie wydarzenia zaproszeni przez OFF eksperci rozmawiają o wszystkim tym, co dotyczy młodego pokolenia. Wspólnie zastanawiamy się, jak przyciągać do Polski młode talenty, efektywnie wyrównywać szanse w edukacji, planować karierę w XXI wieku czy dostosowywać edukację do szybkiego rozwoju technologii. Organizując Our Future Forum, chcemy łączyć młodych ludzi i naszych laureatów z przedstawicielami biznesu, kultury, polityki czy sektora pozarządowego. Do udziału zapraszamy także naszych Partnerów.

W Our Future Forum udział bierze kilkaset osób, ale wydarzenie transmitowane jest też na żywo przez naszych partnerów medialnych, gdzie co roku śledzi je kilka tysięcy odbiorców. Chcemy docierać do możliwie najszerszej publiczności, by sprawnie budować dialog wokół wyzwań stojących przed młodymi ludźmi i sprawić, by były one brane pod uwagę przez sektor publiczny i prywatny w podejmowaniu kluczowych decyzji. Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na rzeczywistość oraz budowa zaplecza eksperckiego wokół omawianych zagadnień, dlatego każdą edycję podsumowujemy serią raportów merytorycznych, pogłębiających poruszone przez panelistów wątki.