PROJEKTY FUNDACJI

Rejs mentoringowy

Rejs mentoringowy to wspaniała okazja do poszerzenia horyzontów i nauki samodzielności. Fundacja organizuje go dla podopiecznych, stwarzając możliwość aktywnego spędzania czasu w wakacje uczniom z różnych środowisk. Podczas żeglarskiej przygody w towarzystwie mentorów uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, poznają sztukę żeglarstwa i współpracy w grupie oraz zyskują wiedzę na temat życia akademickiego i samych studiów zagranicznych. W rejsie uczestniczą także przedstawiciele współpracujących firm, dlatego jest on nie tylko szansą na indywidualny rozwój i niezapomnianą zabawę, ale sprzyja budowaniu relacji towarzyskich z rówieśnikami i zawodowych z profesjonalistami z różnych branż.

Kierunkowe wsparcie mentoringowe

Fundacja zapewnia podopiecznym wsparcie w aplikacji na zagraniczne studia. Doświadczone w tym obszarze osoby, które same przechodziły przez podobny proces rekrutacyjny, wskażą uczniom, jak przedstawić swoje zalety i osiągnięcia, aby przekonać do siebie najlepsze uczelnie. Wytłumaczą, jak napisać dobry personal statement, przygotują do rozmów rekrutacyjnych oraz pomogą w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Oprócz tego mentorzy zapoznają podopiecznych z realiami studiów w obcym kraju i przekażą rady dotyczące trudnych początków samodzielnego życia. Stosunkowo niewielka różnica wieku pozwoli na łatwiejsze nawiązanie relacji i zadanie nawet najtrudniejszych pytań, zaś mentorzy, pamiętając czasy swojej aplikacji, trafnie rozpoznają potrzeby swoich wychowanków.

Programy stażowe

Bliska współpraca Fundacji z wieloma renomowanymi firmami daje podopiecznym możliwość odbycia atrakcyjnego stażu. Uczniowie zapoznają się ze środowiskiem przyszłej pracy oraz zbierają doświadczenie przydatne również podczas aplikacji na studia zagraniczne. Praca w tak młodym wieku w zespołach rozpoznawalnych firm przygotuje ich do dalszej kariery oraz może zainspirować do odnalezienia stanowiska, które da im spełnienie zawodowe. Oprócz tego, podczas długotrwałych staży, są oni w stanie nawiązać relacje z pracodawcami oraz zapoznać się z doświadczeniami wielu pracowników.

Bootcamp

Organizowany przez Fundację bootcamp to wspaniała okazja do zacieśnienia relacji pomiędzy podopiecznymi i mentorami. Podczas 3-dniowego wyjazdu licealiści będą przygotowywani do pracy w branżach, w których działają partnerzy Our Future Foundation. Dzięki wyjazdowi poznają problemy, z jakimi będą spotykać się na co dzień w przyszłym miejscu zatrudnienia. Dobrze zaplanowany wyjazd sprawi, że licealiści nie tylko zdobędą doświadczenie dotyczące ewentualnej ścieżki kariery, ale również przeżyją niezapomniane przygody w towarzystwie innych zdolnych nastolatków.

Spotkania networkingowe

Dwa razy w roku Fundacja organizuje spotkania networkingowe, będące doskonałą okazją do poszerzenia kontaktów oraz bliższego poznania osób powiązanych z samą organizacją i jej partnerami. Celem jest tworzenie grup złożonych z ambitnych i zmotywowanych do działania jednostek, które będą wspierać się nawzajem w przyszłości. Jest to również okazja, aby podopieczni i mentorzy zapoznali się ze specyfiką pracy w firmach partnerskich oraz poznali osoby, które nimi zarządzają. To też dobry moment, by zdecydować o swojej przyszłej ścieżce kariery.